Facultatea de Istorie şi Filosofie este una din facultăţile fondatoare ale Universităţii de Stat din Moldova.  Ea şi-a început activitatea la 1 octombrie 1946. La momentul actual Facultatea îşi desfăşoară activitatea didactico-formativă şi cea ştiinţifică în asigurarea şi promovarea unor cunoştinţe temeinice şi necesare unui tânăr specialist. Pe parcursul anilor Facultatea a trecut printr-un şir de transformări. Astfel în varianta iniţială avea titlul de Istorie şi Filologie. Apoi s-a extins considerabil, unele catedre au devenit autonome, stând la baza înfiinţării a noi facultăţi (Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială). Buna desfăşurare a procesului de instruire este asigurată de profesori cu o bogată experienţă didactico-ştiinţifică în domeniu, dar şi de tineri specialişti, care s-au afirmat deja temeinic în domeniul educaţional şi de cercetare.

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved