ATENTIE! Cazarea studentilor si masteranzilor in caminele Universitatii de Stat din Moldova

Categorii:Anunţuri

ATENŢIE

Cazarea studenţilor şi masteranzilor în căminele Universităţii de Stat din Moldova va începe de pe data 29 august 2016.

Acte necesare pentru anul I (licenţă):

1.     Adeverinţă (secretariatul Decanatului facultăţii).

2.     Copia la buletin.

3.     4 foto ¾.

4.     Taxa pentru cămin (1250 lei – 50 %)

 

 

Lista studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Istorie şi Filozofie al Universităţii de Stat din Moldova, beneficiari de cazare în anul de studii 2016 – 2017

 

Căminul nr. 19    

Ciclul I (licenţă)

Anul I

1.        Bonari Artiom – odaia 58                               12.  Cara Victoria- odaia 66

2.        Burduh Victor – odaia 58                               13.  Jitoreanu Cristina – odaia 62

3.        Codrean Adrian  – odaia 58                           14.  Belei Daniela – odaia 68

4.        Furtună Dumitru – odaia 58                           15.  Briceag Irina – odaia 68

5.         Saiînsus Mihai – odaia 58                            16.  Gheorghiţa Nicoleta – odaia 68

6.        Garaba Valentina – odaia 62                          17.  Moraru Dorina – odaia 68

7.        Eftodie Nadejda – odaia 62                           18.  Corsan Gheorghe – odaia 78

8.        Jitoreanu Cristina – odaia 62                         19.  Ciorici Ion  – odaia 78

9.        Chirilciuc Galina – odaia 66                           20.  Chiosea Vitalie – odaia 78

10.    Ilinschi Cătălina – odaia 66                             21.  Zecesoc Alexandru – odaia 78

11.    Barbaroş Isabelle – odaia 66

Anul II

1.      Rabei Natalia – odaia 72                                               6.  Timuş Anastasia – odaia 75

2.      Rotundu Crina – odaia 72                                             7.  Criminceanu Iulian – odaia 76

3.      Grigoriu Laura – odaia 72                                            8.  Serbinov Sergiu – odaia 76

4.      Gherghiţa Mariana – odaia 72                                      9.  Gheras Marius – odaia 76

5.      Nicolau Daniela – odaia 75                                        10.  Fedoruţă Cătălin – odaia 78

 

Anul III

1.      Gafencu Cristina – odaia 61                                      7.  Palamarciuc Valearia – odaia 75

2.      Carauş Ina – odaia 70                                                 8.  Perju Mihaela – odaia 75     

3.      Ciobanu Natalia – odaia 70                                        9.  Sadnicova Galina – odaia 75

4.      Nichifor Nicoleta – odaia 70                                     10.  Tărâţă Victor – odaia 76

5.      Porcescu Maria – odaia 70                                        11.  Şclearuc Sorin – odaia 76

6.      Fanari Nina – odaia 70

 

 

Ciclul II (master)

Anul I

1.      Tonu Fiodor – odaia 59                                             4.  Botnariuc Lucia – odaia 60

2.      Găina Maria – odaia 60                                              5.  Gafencu Doina – odaia 61

3.      Guglea Irina – odaia 60

 

Anul II

1.      Limbas Dan – odaia 59                                                    3. Gorbulevici Iana – odaia 74

2.      Cotoviţcaia Galina – odaia 74                                          4. Fuior Natalia – odaia 74

 

Căminul nr. 10

1.      Dumanschi Artur  – odaia 42 A               3.  Coltea Andrei – odaia 42B                                  

2.   Popa Adrian – odaia 42 A                         4.  Toma Gheorghe – odaia  42B                            

 

Căminul nr. 16

1.      Caun Ana – odaia 303 A                                   3. Buţcu Maria – odaia 303B

2.      Bogaciuc Ana – odaia 303 A                             4. Untilă Cristina – odaia 303B

 

 

Decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie                           dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi

 

Preşedintele biroului sindical studenţesc

al Facultăţii de Istorie şi Filozofie                                                                        Cristina Untilă

 

Directorul Departamentului Social al

Universităţii de Stat din Moldova                                                                           Victor Gîrlea

 

 

 

 

În atenţia studenţilor anului I

Categorii:Anunţuri

 

AVIZ

În atenţia studenţilor anului I, înmatriculaţi la Facultatea de Istorie şi Filosofie!!!!!!

Adunarea generală, cu studenţii anului I şi părinţii va avea loc

Luni, 29 august 2016, aula 137, ora 10:00 Blocul Central al Universităţii de Stat din Moldova (str. Al. Mateevici 60 ).

Decanatul

COLOCVIUL INTERNATIONAL DE ANTROPOLOGIE

Categorii:Evenimente

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL DE ANTROPOLOGIE

 

Tema: PLURALISMUL CULTURAL ÎN LUMEA POST- MODERNĂ:  SFERA PUBLICĂ, RELIGIE, ETICĂ SOCIALĂ

 

Locul: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Filosofie şi Antropologie

Data: 22-23 septembrie 2016, Colocviul va avea loc la ora 10.00, în sala 222, blocul IV, USM, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova.

Manifestarea se adresează cadrelor didactice și de cercetare din mediul universitar și academic, doctoranzilor și tuturor celor interesați de antropologie și de domeniul sociocultural. Scopul întrunirii se concentrează pe dezbateri generate de investigațiile din domeniul vast al antropologiei. Colocviul va reuni specialiști din domeniul antropologiei, dar și persoane pasionate de antropologie, pentru a-și împărtăși experiențele cât și rezultatele cercetărilor personale, cu scopul dezvoltării profesionale și al cooperării inter și intrauniversitare.

Obiectivele colocviului:

1.      Să contribuie la creșterea vizibilității cercetătorilor din domeniul antropologiei;

2.      Să antreneze comunitatea științifică în elaborarea și prezentarea de comunicări inovatoare, prin crearea unui cadru adecvat de expunere a rezultatelor științifice;

3.      Să determine cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane;

4.      Să prezinte publicului din Republica Moldova dar și de peste hotarele acesteia cele mai noi tendințe în domeniul cercetării umaniste;

  1. Să sprijine schimbul de experiență între cercetători și să disemineze rezultatele cercetărilor la nivelul întregii societăți.

 

Termene limită:

15 septembrie 2016 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limba română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie);

22 septembrie 2016 – Prezentarea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, 1,5 rânduri).

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail: usm_filozofie@yahoo.com

Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor solicitate.

Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.

Taxa de participare în valoare de 25 euro.

Taxa de participare se achită în ziua deschiderii colocviului.

 

CONTACT:

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea de Istorie și Filosofie,

Departamentul Filosofie și Antropologie,

Director Departament,  prof. univ.,  dr.hab. Eudochia Saharneanu

Telefon: (+373) 22  577849; (+373) 22 577597

e-mail: saharneanu.eudochia@gmail.com

ATENŢIE!!! E timpul să îţi alegi viitorul

Categorii:Restul...

 

Se anunță admiterea la Universitatea de Stat din Moldova

 Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, facultate a cărei specialități – Istorie, este acreditată internațional. Studiem în Moldova – Suntem recunoscuți internațional

Aici îți poți găsi vocația, devenind licențiat în științe umanistice, fiind înmatriculați la una din specialitățile: 

Istorie (Ştiinţe umanistice),Arheologie, Muzeografie, Etnologie,Filosofie, Antropologie,Istorie (Ştiinţe ale educaţiei),Istorie și geografie (Ştiinţe ale educaţiei), Istorie și limbi modern (Ştiinţe ale educaţiei), Studiul religiilor. 

Vino, fii activ și încadrează-te în una din organizațiile studențești din cadrul Facultății: Seminarul Științific Studențesc „ Mitropolitul Varlaam, Consiliul Studențesc al Facultății de Istorie și Filosofie(CSFIF) din cadrul Autoguvernarea Studenţilor Universităţii de Stat din Moldova, Școala de Filosofie, etc.

În posterul alăturat veți găsi informații despre conducerea facultăți, date de contact, Absolvenți ai acestei facultăți, burse de școlarizare.

Acord de colaborare semnat între DIP, USM si Misiunea NORLAM

Categorii:Evenimente

Un acord de colaborare a fost semnat în data de 18 iulie 2016, de către directorul adjunct al DIP, Igor GUJA, șeful Departamentului Filosofie și Antropologie al USM, doctorul habilitat în filosofie Eudochia SAHARNEANU și expertul NORLAM, Siri FJØRTOFT, însoțiți de lectorul universitar, Tatiana MARGARINT și alți reprezentanți ai DIP.

Detalii gasiti aici:

http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/acord-de-colaborare-semnat-%C3%AEntre-dip-usm-%C8%99i-misiunea-norlam

Lecturi Filosofice studentesti

Categorii:Evenimente

Departamentul Filosofie și Antropologie cu prilejul anului aniversar Aristotel, a organizat Lecturi Filosofice studențești. Evenimentul a avut loc joi, 19 mai 2016. Au participat studenți din cadrul Facultății de Filosofie și Antropologie, Facultății de Limbi și literaturi străine și Facultății de Biologie și Pedologie. Evenimentul il puteti urmari accesind link-ul  http://antropologia.webs.md/pages/28328/

 

Important

Categorii:Anunţuri

ANUNŢ

privind iniţierea procesului de alegere a prodecanului

la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova

 

Anunţ

GRAFICUL EXAMENELOR DE LICENŢĂ

Categorii:Anunţuri

GRAFICUL EXAMENELOR DE LICENŢĂ 

Ordinul privind editarea Analelor ştiinţifice studenţeşti, ediţia 2016.

Categorii:Anunţuri

 

Ordin Anale (doc)

Menţionăm că materialele pentru culegerea respectivă vor fi recepţionate până pe 1 iulie 2016.

Decanatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie felicită profesorii, absolvenţii şi studenţii facultăţii cu sfintele sărbători de Paşte!!!

Categorii:Evenimente