Facultatea de Istorie si Filosofie USM
Slider
Facultatea de istorie si filosofie
Universitatea de Stat din Moldova
Slider
Факультет Истории и Философии
Молдавский Государственный Университет
Slider
Facultatea de istorie si filosofie
Universitatea de Stat din Moldova

Prezentare

Read More

Conducerea facultății

Read More

Contacte

Read More

Misiunea facultății

Misiunea Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova este una plurivalentă:

  • Dimensiunea Formativă– Pregătirea specialiştilor de performanţă în domeniile Istorie, Filosofie şi Antropologie care ar contribui la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-umane. Oferta academică este elaborată în conformitate cu standardele didactice şi de cercetare promovate în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Curriculele disciplinare sunt create cu scopul de a dezvolta cunoştinţele şi competenţele necesare unui tânăr specialist. Finalitatea studiilor presupune posibilitatea de încadrare cu succes în câmpul muncii;
  • Dimensiunea Ştiinţifică– valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultăţii precum şi implicarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea ştiinţifică prin organizarea manifestărilor ştiinţifice (seminare, conferinţe, proiecte);
  • Dimensiunea Culturală – promovarea valorilor general-umane şi modelarea unei culturi instituţionale care ar încuraja buna desfăşurare a vieţii academice.