Colocviul International de Antropologie, 2017

Categorii:Restul...

 

 

Pe data de 5-6 octombrie, 2017, ora 9:30, în sala 222, corp IV, strada Alexei Mateevici 60 a Universității de Stat din Moldova va avea loc Colocviul Internațional de Antropologie, ediția a II-a intitulată: PLURALISMUL CULTURAL ÎN LUMEA POST- MODERNĂ: SFERA PUBLICĂ, RELIGIE, ETICĂ SOCIALĂ.


 Invitatie si Program

ATENŢIE! BURSE ERASMUS+

Categorii:Restul...

Ofertă de burse Erasmus+ termen 15 octombrie 2017. Bursă Erasmus+ pentru semestru II, anul academic 2017/2018 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Numărul locurilor disponibile pentru Republica Moldova:

  • 7 (licență, master sau doctorat).
  • 5 (Teaching staff/STA)
  • 2 (Administrative staff /STT)

Detalii

Expoziţia „Milenii de civilizaţie la Orheiul Vechi. 70 de ani de cercetări arheologice”

Categorii:Restul...

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei vă invită joi, 21 septembrie, ora 15.00, la inaugurarea expoziţiei „Milenii de civilizaţie la Orheiul Vechi. 70 de ani de cercetări arheologice”. Evenimentul este organizat în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Originalitatea expoziţiei dedicată Orheiului Vechi constă în faptul că majoritatea pieselor prezentate sunt expuse pentru prima dată, cu toate că acestea au fost cercetate şi incluse deja în circuitul ştiinţific.

În expoziţie sunt expuse şi o serie de piese din patrimoniul Muzeului de Antichităţi “Tudor Arnăut” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

 

 


 PLIANT EXPOZITIE

Detalii pe: https://www.nationalmuseum.md/ro/exhibitions/milenii_de_civilizatie_la_orheiul_vechi_70_de_ani_de_cercetari_arheologice

CONFERINŢĂ – MAIA CATARGI, 2017

Categorii:Evenimente

Pe data de 8 şi 9 septembrie 2017, în localitatea Maia Catargi, judeţul Ialomiţa, România, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a XIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifică, având genericul „Retrăiri istorice în veacul XXI. Tematica sesiunii a cuprins următoarele teme istorice majore: „140 de ani de la proclamarea Independenţei României”, „100 de ani de la eroicele bătălii din vara anului 1917” şi „70 de ani de la catastrofa Armatei Române de la Stalingrad”. Organizatorii Sesiunii au fost Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), Filiala Maia Catargi a Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de Clio şi Asociaţia Atr-Emis. Manifestarea ştiinţifică a fost susţinută de Consiliul Judeţean Ialomiţa, parteneri ai organizării Sesiunii fiind Biblioteca Maia şi asociaţia Culturală Apollon.

Detalii

CONFERINŢĂ – FĂGĂRAŞ, 2017

Categorii:Evenimente

Între 7-8 septembrie 2017, în incinta Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, a avut loc Sesiunea anuală internaţională de comunicări ştiinţifice. Facultatea de Istorie şi Filosofie a fost prezentă prin dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu. Tema comunicarii: „URSS, un imperiu bazat pe minciuni şi înşelăciune (din practica deportărilor din RSSM, 1941-1949)”.


Detalii: Sesiunea internaţională de comunicări de la Făgăraş, septembrie 2017

STUDENŢI AI FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE, USM – PREMIANŢI AI PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

În ziua de 15 septembrie 2017, în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Internaționale a Democrației, a fost organizat un concurs național cu tematica „Istoria Parlamentului Republicii Moldova”. În cadrul concursului au participat și doi studenți din anul III, ai Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Mihail BULMAGA și Iulian CRIMINCEANU. În urma totalizării rezultatelor, ambii studenți au obținut punctaj maxim – 100%, astfel clasându-se pe locul I.

Detalii

OV – 70 DE ANI

Categorii:Anunţuri, Evenimente


 PROGRAM

APARIŢIE EDITORIALĂ

Categorii:Anunţuri

 

Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie anunță apariția de sub tipar a celui de-al doilea volum cu rezultatele cercetărilor arheologice realizate în microzona Saharna în ultimii ani "EVOLUŢIA HABITATULUI DIN MICROZONA SAHARNA ÎN EPOCA FIERULUI". Lucrarea dedicată memoriei regretatului nostru prieten şi coleg Tudor Arnăut (1959-2012) întrunește efortul unui colectiv de autori ghidat de prof. Ion Niculiță și anume: dr. Aurel Zanoci, Mihail Băț, Marcel Revenco, Tudor Castraveț, dr. Ionuț Cristi Nicu, dr. Andrei Asăndulesei, dr. Andrei Nicic, dr. Andrei Corobcean și a pictorului Stela Burciu. Felicitări echipei pentru contribuția realizată și bunăvoința de a prezenta pe site o parte a lucrării.


 REZUMAT LUCRARE

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Categorii:Anunţuri

ÎNSCRIEREA candidaţilor la doctorat se va desfăşura la Biroul Studii Doctorale în perioada 2 – 13 octombrie 2017 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 2Anexa, biroul 20. Informaţii la tel. 022-577826 sau pe www.usm.md.


ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfăşoară la 11 Şcoli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM în şedinţa din 25 aprilie 2017. Programele de doctorat la USM sunt finanţate atât de bugetul de stat, cât şi prin taxele de studii. În rezultatul competiţiei proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educaţiei, USM i s-au alocat 57  de  locuri cu finanţare de la bugetul de stat (Ordin nr.504 din 22 iunie 2017  al Ministerului Educaţiei cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Şcoli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018).

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaştere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 16-21 octombrie 2017. Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2017. Afişarea rezultatelor finale de admitere şi semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 26-27 octombrie 2017. Studiile încep la 1 noiembrie 2017.

Detalii

AL XIII-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE TRACOLOGIE

Categorii:Evenimente

Cel de-al XIII-lea Congres Internațional de Tracologie cu genericul ”Tracia antică: mit și realitate” și-a desfășurat lucrările între 3 și 7 septembrie 2017 la Kazanlak – Valea regiilor Odriși, Bulgaria.

La acest forum științific Internațional de prestigiu au participat 248 de specialiști din 10 țări cu 181 de comunicări: 134 referate și 47 postere. Republica Moldova a fost reprezentată de o delegație din 4 colaboratori ai Laboratorului de Cercetări Științifice ”Tracologie” al Universității de Stat din Moldova. De remarcat, că din multiplele referate doar 4 au fost selectate pentru ședința în plen: 2 din Bulgaria, 1 din Germania și 1 din Republica Moldova. Comunicările delegației Universității de Stat din Moldova ținute în plen și în secții au provocat un interes deosebit atât prin tematică, cât și prin noile viziuni a problemelor ridicate de autori. Materialele Congresului vor vedea lumina tiparului în decursul anului 2018.

 

Detalii