Admitere – 2019

Categorii:Restul...

Oferta FIF, Admitere – 2019

Categorii:Restul...

SSC-2019

Categorii:Restul...

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie” al Universităţii de Stat din Moldova organizează Colloquium-ul de vară de la Saharna cu tema: Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului.

Colloquium-ul se va desfăşura în cadrul proiectului cultural „Patrimoniul arheologic din raioanele Rezina şi Şoldăneşti: oportunităţi de promovare şi valorificare”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Manifestarea va avea loc la baza arheologică a USM din localitatea Saharna, raionul Rezina în perioada 16-19 iulie 2019.

Participanţi: Specialişti în domeniu din România, Ucraina, Rusia şi Republica Moldova; Studenţi şi masteranzi de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; Administraţia publică locală.

Din program:

– Comunicări ştiinţifice;

– Masa rotundă „Oportunităţi de promovare şi punere în valoare a patrimoniului arheologic din regiunea Nistrului Mijlociu”

– Documentare de teren în regiunea Nistrului Mijlociu.

Poster

Programul  Colloquium-ului

Masterate

Categorii:Restul...

În data de 19 iunie 2019 Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de Domnul Rector Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, și Universitatea din București, reprezentată de Domnul Rector Prof. univ. dr. hab. Mircea Dumitru, au semnat două acorduri de cooperare în urma cărora studenții înmatriculați în ambele universități, la Facultatea de Istorie și Filosofie a USM și la Facultățile de Istorie și de Filosofie ale UB, să beneficieze de programe de masterat cu diplomă dublă. Obiectul acestor acorduri îl reprezintă programele de master Istoria și circulația ideilor filosofice și Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană de la Universitatea din București și Managementul patrimoniului cultural și Filosofii contemporane de la Universitatea de Stat din Moldova.

Scopul acestor acorduri este de a pregăti specialiști la nivel internațional în domeniul Patrimoniului cultural și al Filosofiei prin schimbul de experiență și de practică atât la nivel de studenți cât și la nivel de cadre didactice. Studenții înmatriculați la aceste programe de studii vor primi, după susținerea tezei de master, două diplome: din partea Universității de Stat din Moldova și a Universității din București. Ei vor studia trei semestre în universitatea gazdă și un semestru în universitatea parteneră.

În fiecare an un număr de maxim 14 studenți de la fiecare universitate vor lua parte la aceste programe. Înmatricularea se va face în baza concursului de admitere susținut de candidați în ambele universități. Studenților le vor fi asigurate cazarea gratuită și echivalarea cursurilor selectate.

Finalizarea programului de masterat cu diplomă dublă se va face prin susținerea unei lucrări de disertație/teze de master în fața unei comisii comune, conform metodologiilor proprii stabilite de fiecare instituție parteneră.

Aceste programe de studii reprezintă o oportunitate unică pentru studenții noștri de a cunoaște alte metode de predare-învățare, de a-și lărgi accesul la sursele informaționale din universitatea parteneră și de a obține o diplomă europeană învățând acasă.

Omagiu prof. Ion Niculita

Categorii:Restul...

Stimați colegi!!!

Avem onoarea de a Vă invita la lansarea volumului omagial "Contribuții la preistoria şi istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiţă natalia sua octogesima celebrantis". Editura: Cartdidact, Chişinău 2019, 448 p., editori: Aurel Zanoci, Mihail Băţ. Lansarea volumului va avea loc luni, 27 mai 2019, ora 14.30, în Sala Senatului Universității de Stat din Moldova (blocul central, etajul II).

 

Lectie publica

Categorii:Restul...

Atelierul Memoriei

Categorii:Restul...

Lectie publica

Categorii:Restul...


Sesiunea Stiintifica DIRUA – 2019

Categorii:Restul...

Program

3 minute de istorie/filosofie – 2019

Categorii:Restul...