Prin decretul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu: „pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului universitar, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, activitate metodico-științifică prodigioasă”, i s-a conferit înalta distinctie de stat „Ordinul de Onoare” doamnei Eudochia Saharneanu, profesor universitar, doctor habilitat, la Departamentul Filosofie și Antropologie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

 

DISTINSĂ COLEGĂ, DOAMNĂ PROFESOR!

Cu ocazia acestui eveniment deosebit, noi Vă dorim multă sănătate, inspirație, succese remarcabile și multă bucurie!

 

Cu înaltă considerație.

Colectivul științifico-didactic al Departamentului Filosofie şi Antropologie

Link sursă: