Apel de participare:

 PLURALISMUL CULTURAL ÎN LUMEA POST- MODERNĂ: SFERA PUBLICĂ, RELIGIE, ETICĂ SOCIALĂ

Conferința Internațională

Colocviul Internațional de Antropologie,

ediția a IV-a

Centrul de cercetări calitative în Antropologie

Departamentul Filosofie și Antropologie

 Facultatea de Istorie și Filosofie

Universitatea de Stat din Moldova

https://filosofieantropologie.wordpress.com

str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova

16-17 februarie 2023

 

 Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 31 ianuarie 2023

Scopul:

Întrunirea se va concentra pe dezbateri generate de investigațiile din domeniul vast al antropologiei. Colocviul va reuni specialiști din domeniul antropologiei, dar și persoane pasionate de antropologie, pentru împărtășirea experiențelor cât și rezultatelor cercetărilor personale cu scopul dezvoltării profesionale și al cooperării inter și intra universitare. Colocviul are drept scop crearea unor rețele de cercetători ce vor colabora în vederea creării unui valoros dialog interdisciplinar. Accentul de bază va fi pus pe împărtășirea experienței acumulate de cercetători, care vor reprezenta diferite instituții de învățământ superior din Republica Moldova, dar și alte țări ca Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Turcia și din alte spații universitare internaționale. Ținând cont de realitățile din Republica Moldova, prin specificul ei, acest colocviu își propune să evidențieze realitățile sociale și culturale prin studii de caz care vor fi expuse de participanți, dar și să propună noi perspective și tehnici de abordare complexă a realităților social-umane.

 

Vă invităm să participați la lucrările Colocviului Internațional de Antropologie „PLURALISMUL CULTURAL ÎN LUMEA POST- MODERNĂ: SFERA PUBLICĂ, RELIGIE, ETICĂ SOCIALĂ”, care se organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Antropologiei. Vom fi recunoscători dacă veți accepta să contribuiți la organizarea acestui eveniment științific, care va pune în valoare experiența și rezultatele științifice personale și cele ale instituției pe care o reprezentați.

Obiective:

 • creşterea vizibilităţii cercetării antropologice;
 • angajarea comunității științifice în producerea și prezentarea dezvoltărilor inovatoare, crearea unui cadru adecvat pentru expunerea rezultatelor științifice;
 • determinarea cadrului teoretic pentru o analiză complexă a sistemului metodologic utilizat în domeniul științe socioumanistice;
 • prezentarea celor mai recente tendinţe în domeniul cercetării umane publicului din Republica Moldova şi celui din străinătate;
 • sprijinirea schimbului de experiență între cercetători și distribuirea rezultatelor cercetării în societate.

Orientarea tematică a colocviului:

 • Teoria și metodologia în antropologie
 • Antropologia religiei și secularismul
 • Antropologia dezvoltării și al mediului
 • Migrația
 • Patrimoniul cultural
 • Antropologia urbană și antropologia vizuală
 • Antropologia lingvistică
 • Rasa și relațiile etnice
 • Antropologia drepturilor omului
 • Cunoașterea indigenă
 • Copiii, tinerii și copilăria
 • Femeia, genul și sexualitatea

Evenimentul se va desfășura în incinta Facultății de Istorie și Filosofie, USM, sala 530.

Limba de comunicare este română, engleză, rusă.

Conferința va fi organizată în format hibrid.

 

TERMENI:

Termen prelungit – 10.02.2023: Înscrierea în programul conferinței. Formularul de înregistrare AICI

Termen prelungit – 10.02.2023: Prezentarea abstractului (până la 300 de cuvinte în limba română sau engleză; 5 cuvinte-cheie). Cerințe de redactare AICI.

Informații suplimentare la adresele: https://filosofieantropologie.wordpress.com,

istorie.usm.md

 

Persoane de contact:

Saharneanu Eudochia

Dr. hab., prof. univ.

Universitatea de Stat din Moldova

Str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău

https://www.usm.md

saharneanu.eudochia@gmail.com

Barcari Dina

Asist. univ.

Universitatea de Stat din Moldova

Str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău

https://www.usm.md

dina.barcari88@gmail.com

Published luni, 26 decembrie 2022

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved