• Managementul patrimoniului cultural / Cultural Heritage Management (120)
  • Istoria şi cultura religiilor / History and Culture of Religions (120)
  • Stat şi societate din perspectivă istorică (forme de guvernare, securitate naţională şi relaţii internaţionale) / State and Society from a Historical Perspective (forms of government, national security and international relations (120)
  • Filosofie, antropologie şi management cultural / Philosophy, Anthropology and Cultural Management (120)
  • Filosofii contemporane / Contemporary Philosophies (120)