Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)

Domenii de formare

631.01 Ontologie și Gnoseologie

Ontologia şi Gnoseologie sunt domenii centrale ale reflecţiei filosofice, studierea cărora are ca scop înţelegerea  reflecţiei filosofice, studierea cărora are ca scop înţelegerea ştiinţifică a întregului spectru al realităţii: de la realitatea anorganică până la cea social organizată. Ea (realitatea) include atât realitatea materială, cât şi cea spirituală sau mixtă. Toate fiind unificate prin prisma cunoaşterii ştiinţifice. Studierea, familiarizarea doctoranzilor cu tematica acestui curs permite depăşirea unei specializări înguste şi înlăturarea consecinţelor acesteia atât prin prisma studierii generale a realităţii şi a înţelegerii raportului dintre general şi specific, cât şi prin prisma abordării pluralităţii aspectelor cunoaşterii ştiinţifice, ce deschide noi aspecte de cercetare atât a “vechilor” domenii de cercetare, cât şi evidenţierea unor aspecte noi de investigaţie. Astfel în urma însuşirii programei cursului Ontologie şi Gnoseologie viitorul savant va stăpâni un tablou ştiinţific adecvat atât realităţii cât şi domeniului general al dezvoltării ştiinţei în dinamică istorică

631.02 Filosofia istorica

Filosofia istorica este destinat doctoranzilor. Aceasta serveşte drept temei teoretic la determinarea problemei sensului istoriei, a modelelor de interpretare a procesului istoric, a metodelor cunoaşterii istorice, a specificului obiectului cunoaşterii istorice. Specialitatea are drept obiectiv formarea la doctoranzi a unei atitudini creative faţă de munca intelectuală, însuşirea de către aceştia a problemelor curente în domeniul filosofiei istorice. Importanţa teoretică şi practică a specialitatii este determinată nu doar de calitatea noilor cunoştinţe, incluse în curs, fiind valoric prin formarea competenţelor de analiză a conceptelor de bază ale filosofiei contemporane a istoriei, problema sensului istoriei, a timpului şi spaţiului istoric, progresul social, unitatea şi diversitatea procesului istoric. Acestea vor contribui la sintetizarea cunoştinţelor anterioare şi abilitatea de a le aplica în practica cercetării. În acest sens, alături  de abordarea tematicilor  menţionate, care din perspectivă diacronică le putem înscrie în problematici ca interpretarea istoriei şi paradigme ale cunoaşterii istorice, un interes deosebit în cadrul studierii acestui domeniu îl prezintă subiectele: timpul şi spaţiul istoric; caracterul istoric al popoarelor; conştiinţa istorică; unitatea şi diversitatea proceselor istorice etc.

631.04 Filosofia științei și tehnicii (pe domenii)

Specialitatea are drept scop formarea la audienţi a unui concept complex, dinamic şi deschis spre pluralism ca manifestare a reflecţiei filosofice (sub aspectul totalităţii) asupra ştiinţei: esenţa ştiinţei, apariţia şi legile dezvoltării ei; specificul activităţii (cunoaşterii) ştiinţifice din punct de vedere al obiectului ei, al condiţiilor şi mijloacelor de realizare (inclusiv, capacităţile cognitive ale subiectului şi arsenalul său metodologic), al obiectivării rezultatelor activităţii ştiinţifice, implementării lor etc.

Aceasta specialitate facilitează înţelegerea adecvată de către viitorii cercetători ştiinţifici a marii diversităţi de programe, practici efective şi construcţii teoretice din câmpul ştiinţelor contemporane, dar şi neajunsurile de care suferă acele „imagini ale ştiinţei” ce sunt dominate de variate forme ale empirismului şi scientismului.

Printre obiectivele specialitatii sunt: familiarizarea tinerilor cercetători cu demersul teoriei şi metodologiei ştiinţei; sensibilizarea de către cercetătorii ştiinţifici a necesităţii şi rolului cunoaşterii profunde a istoriei ştiinţei (inclusiv a istoriei ideilor şi metodelor ştiinţifice), precum şi a problemelor metodologice ale propriului domeniu de cercetare ştiinţifică; identificarea locului propriilor teme de cercetare în contextul teoriei şi metodologiei ştiinţei; clarificarea semnificaţiei dezbaterilor recente importante din domeniul teoriei şi metodologiei ştiinţie ştiinţei.

Maps

Contacts

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved