Facultatea de Istorie şi Filosofie

CONTACT Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău 

Tel:   +373 22 244022 

Web: 

istorie.usm.md

filosofieantropologie.wordpress.com

E-mail: istoriedecanat@gmail.com

Maps

Contacts

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved