În ziua de 5 februarie 2021 la Liceul cu profil sportiv din com. Lipoveni (r-nul Cimișlia) a avut loc Expoziția „Protejarea și valorificarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova” și Masa rotundă „Lipoveni – istorie milenară. Promovarea patrimoniului arheologic în rândul elevilor”. Evenimentul a avut loc grație inițiativei unui grup de elevi din localitate îndrumați de dl director Grigore Bârsa cu susținerea Agenției Naționale Arheologice (ANA) și Facultății de Istorie și Filosofie (FIF) a USM la care s-au alăturat prin intermediul platformelor educaționale câteva zeci de profesori și elevi din diferite instituții de învățămând din raion, cât și conducerea Direcției raionale de învățământ general în persoana dnei Gabriela Garaba (șefă interimară a DIG Cimișlia). Expoziția a inclus 14 planșe cu imaginile celor mai reprezentative descoperiri arheologice realizate ultimii ani de către ANA pe teritoiul Republicii Moldova. Masa rotundă, moderată de către dl director Grigore Bârsa, a demarat cu o prezentare a rolului patrimoniului cultural în formarea personalității elevului la începutul mileniului XXI cât și despre posibilitățile de implicare a elevilor la salvarea, protejarea, conservarea și valorificarea siturilor arheologice din limita comunei. În calitate de invitați ai evenimentului au fost prezenți dr. Vlad Vornic (directrorul general ANA) și dr. Sergiu Matveev (decanul FIF, USM). Comunicarea dlui V. Vornic, cu genericul Patrimoniul arheologic național: documentare, cercetare valorificare, s-a axat mai  ales asupra realităților din domeniul protejării patrimoniului arheologic, a valorii acestei foarte importante componente a moștenirii culturalale  și a necesității salvgardării acesteia. În prezentarea sa, dl S. Matveev a punctat asupra principalelor descoperiri arheologice și valorii lor cultural-istorice, realizate între anii 2013-2020 pe teritoriul comunei Lipoveni, grație unei colaborari frumoase între ANA și USM cu suținerea conducerii liceului și a primăriei. Comunicările au fost însoțite de mai multe întrebări din partea reprezentanților corpului profesoral-didactic și elevilor.

La finalul întrunirii s-a decis pregatirea unui acord de colaborare între părțile participante la eveniment, implicarea mai activă a elevilor în cercetarea siturilor arheologice, la valorificarea patrimoniului cultural de pe teritoriul comunei, dar și la pregătirea pachetului de acte pentru înregistrarea muzeului local în Registrul muzeelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Pe de altă parte, FIF va pregăti în scurt un curs de istorie locală a raionului Cimișlia care va fi prezentat în sălile de studiu ale liceului din Lipoveni, cu participarea online a tuturor elevilor doritori din alte instituții de învățământ ale raionului.

?

Published Tuesday February 9th, 2021

Maps

Contacts

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved