ADMITEREA – 2018, Programe de studii

Categorii:Anunţuri
Şi tu poţi face Istoria!

 

SPECIALITĂȚI:

Istorie

Antropologie

Arheologie

Filozofie

Istorie (Științe ale educației)

Istorie si Geografie (Științe ale educației)

Istorie si limba engleza (Științe ale educației)

 

CONTACT
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central,
MD-2009, Chişinău
T: +373 22 24 40 22
Web:
 www.usm.md

 

ADMITEREA – 2018 (FILOSOFIE)

Categorii:Restul...

Departamentul Filosofie şi Antropologie propune pentru anul de studii 2018-2019 următoarele programe de studii:

LICENŢĂ (3 ani de studii):

MASTER (2 ani de studii):

Mai multe detalii despre fiecare program de studii puteţi accesa pe adresa:
https://filosofieantropologie.wordpress.com/

ADMITEREA – 2018 (ISTORIE)

Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie propune pentru anul de studii 2018/2019 următoarele programe de studii:

LICENŢĂ (3 ani de studii)

LICENŢĂ (4 ani de studii)

MASTER (2 ani de studii)

VIAŢA COTIDIANĂ ÎN SPAŢIUL EST-EUROPEAN

Categorii:Anunţuri, Restul...

Institutul Patrimoniului Cultural în colaborare cu Institutul de Arheologie Iași, Academia Română, Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, organizează, la 29-30 octombrie 2018, Conferința Științifică Internațională „Viața cotidiană în spațiul est-european din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare”.

Ne propunem să abordăm, din mai multe perspective, tema vieții cotidiene în spațiul est-european din cele mai vechi timpuri până în prezent, cu toate palierele sale (mediu de locuire/habitat, starea populației și familiei, alimentație, vestimentație, evoluție economică, credințe religioase, viață culturală, educație, divertisment ș.a.). Această manifestare științifică îşi propune să reconstituie, pe baza surselor istorice, etnografice, iconografice ș.a., viaţa de zi cu zi a indivizilor, grupurilor sociale sau profesionale, prin încercarea de restituire a memoriei personale sau colective.

Detalii

ZIUA PROFESIONALĂ A ISTORICULUI – 18 IUNIE 2018

Categorii:Restul...

Facultatea de Istorie şi Filosofie, aduce sincere Felicitări, tuturor istoricilor din Republica Moldova cu ocazia Zilei profesionale a ISTORICULUI! Vă mulţumim pentru promovarea adevărului ştiinţific şi a valorilor general-umane!

BURSE DE MERIT DIN PARTEA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Categorii:Anunţuri, Burse

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării anunţă deschiderea concursului privind Bursele de Merit pentru studenţii de la Licenţă şi Master!

Mai jos găsiţi anexate cerinţele pentru depunerea dosarelor.


Detalii

CAZARE – ANUL DE STUDII 2018-2019

Categorii:Restul...

Model de Cerere pentru cazare în Căminele Universității de Stat din Moldova pentru perioada anului de studii 2018-2019.


 CERERE

 

IDENŢITĂŢI REGIONALE, NAŢIONALE ŞI LOCALE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI REGIUNEA MĂRII NEGRE ÎN ULTIMII 100 ANI!

Categorii:Restul...

Workshop Internaţional

Bucureşti, 11 – 12 octombrie 2018

Locul desfășurării: Institutul de Istorie; Nicolae Iorga;, Bd. Aviatorilor, nu. 1, București

Termen limită pentru depunerea rezumatelor: 1 iulie 2018
Wokshop-ul internațional organizat de Institutul de Istorie; Nicolae Iorga; și Centrul de Studii de Identitate și Memorie (CSMI) în cadrul proiectului; Schimbul de cunoștințe și culturi academice în domeniul umanitar: Europa și regiunea Mării Negre, sfârșitul secolului XVIII-XXI.

Detalii

FAŢETE ALE COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA ŞI R(A)SS MOLDOVENEASCĂ: POLITICĂ, SOCIETATE ŞI ECONOMIE

Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc organizează conferința: 
"Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie"
Conferința se adresează tinerilor istorici de pe ambele maluri ale Prutului și încurajează în mod special participarea doctoranzilor. De aceea, organizatorii vor acoperi costurile de cazare și masă pentru un număr de 20 participanți, restul participanților putând beneficia de masă gratuită în limita numărului de locuri disponibile. 

Detalii

LECTURI FILOSOFICE STUDENŢEŞTI – EDIŢIA A III-A

Categorii:Anunţuri

Departamentul de Filosofie și Antropologie a Facultății de Istorie și Filosofie organizează: Sesiunea națională a studenților USM interesați și preocupați de filosofie: „Lecturi Filosofice Studențești” Ediția a III-a.

Vă așteptăm:  

Miercuri, 16 mai 2018, ora 11:00
     Auditoriul 518, blocul central USM