LANSAREA ALBUMULUI: “BASARABIA ÎN ACTUL MARII UNIRI DE LA 1918″

PRELEGERE PUBLICĂ

Categorii:Restul...

Pe 23 martie, ora 8.00, la Muzeul de Antichități Tudor Arnăut (aud. 535/C) prof. Petar Sotirow, Universitatea Maria Curie-Sklodowska (Lublin, Polonia)  va prezenta prelegerea publică: "Balkans as a place of old historical language contacts (convergence and divergence processes)" / "Балканы как место старых исторических языковых контактов (процессы конвергенции и расхождения)".

Pagina personală prof., dr. hab. Petar Sotirow

STATISTICI

Categorii:Restul...

Din momentul demarării evaluării vizitelor pe site-ul nostru (15 ianuarie 2017) prin intermediul flagcounter.com am avut documentate vizite din 60 de ţări şi 122 anonimi. Din 25 de ţări am fost vizitaţi cate o singură dată. Topul se prezintă astfel:

Cartografic avem următoarea situaţie:

Lista Ţărilor:

 

Detalii

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI. ETAPA II

Facultatea de Istorie și Filosofie, organizează în perioada 25-27 aprilie 2018, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, Ediţia a XXII-a, Etapa a II-a. În acest sens, toți masteranzii sunt rugați să aplice la următoarea adresă de: 
https://docs.google.com/forms/d/1pRWC96S85ZDT08EjS7pWP2uDWFHqrMS4JCDEjp4NdRk/edit

Menționăm că toți aplicanții trebuie să transmită rezumatele comunicărilor în volum de până la DOUĂ pagini redactate conform CERINȚELOR USM, la adresa electronică cedas.fif@gmail.com, până pe data de 16 martie curent.

Sunt eligibili și studenți de la Master de la alte Universități.

 

Comitetul de organizare

REZULTATELE PRIMEI ETAPE A SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

Este o tradiție la Facultatea de Istorie şi Filosofie, ca la răscrucea dintre anotimpuri să aibă loc Conferința Studențească de Comunicări Științifice. Anul acesta, prima etapă a întrunirii studențești a avut loc la data de 2 martie. Studenții au dat dovadă de înțelepciune, iar pregătirea fiecăruia a fost la nivel. În cadrul Sesiunii s-a lucrat în două ateliere: Atelierul de Istorie și Arheologie și Atelierul Antropologie și Filosofie, totalul participanților, la nivel de Facultate a fost de 56 de studenți.

La final, juriile au făcut totalurile și au anunțat următoarele rezultate: 


 REZULTATE-CONFERINŢĂ

 

 

PROGRAMUL SESIUNII NAŢIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI


 PROGRAM_CONFERINŢĂ

PROGRAM DE VOLUNTARIAT PENTRU STUDENŢII USM

Categorii:Anunţuri, Evenimente

Stimati studenti,
Oficiul Proiecte Internationale al USM propune un program de voluntariat pentru studentii USM (Ciclul I si II), care oferă oportunitatea să va implicați în activități realizate de USM pe plan international, să vă creați competențe de lucru cu partenerii internaționali și să contribuiți, prin suport logistic și tehnic, la elaborarea proiectelor internaționale ale universității. Studenții interesați vor transmite CV-ul său dnei Elena Simciuc, sef al Oficiului Proiecte Internationale pe adresa e-mail: simciuc.elena@gmail.com.Termenul limita de prezentare a CV-ului – 5 martie 2018.

Cerințe față de aplicanți:

 • 1. Student USM
 • 2. Responsabilitate
 • 3. Dorința să activeze pe plan international
 • 4. Cunoașterea limbii engleze (vorbire, scriere)
 • 5. Competențe IT: Word, Excel, navigare pe Internet.

Departamentul Relații Internaționale al USM

PRIMĂVARA LA FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

E 1 martie, e Ziua Mărțișorului și e ziua când putem dărui o parte din primăvară oricui. Astăzi, îmbrăcați în ie națională și cu simbolul primăverii în piept, studenții Facultății de Istorie și Filosofie, membri ai Consiliului Studenţesc, au prins în pieptul dascălilor câte un mărțișor. De asemenea, cu efortul și aportul membrilor consiliului, în pofita frigului de afară, în facultate domnește adevărată primăvară, cu multe culori, fluturi și copaci în floare. CSFIF VĂ DOREŞTE SĂ PURTAŢI PRIMĂVARA MEREU ÎN SUFLET!
URMEAZĂ GALERIA FOTO:

Detalii

1 MARTIE – O LECŢIE DE ISTORIE

Categorii:Anunţuri, Evenimente

Originile sărbătorii zilei de 1 Martie și deci a mărțișorului nu sunt cunoscute cu exactitate, dar se consideră că această dată a fost sărbătorită pentru prima dată în Imperiul Roman, când Anul Nou era în prima zi a lunii martie, adică în luna zeului Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci și al fertilității și vegetației, iar această dualitate este remarcată însăși de culorile mărțișorului, roșul ce simboliza războiul și albul ce simboliza pacea.

Detalii

AVIZ! CONCURS PENTRU SUPLINIREA POSTULUI VACANT DE DECAN AL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

Categorii:Restul...

Conform deciziei Comisiei de Concurs a USM din 28 februarie 2018 şi în conformitate cu Regulament de alegere a organelor de conducere şi de ocupare a posturilor de conducere în
cadrul facultăţilor Universităţii de Stat din Moldova, aprobate la şedinţa Senatului USM din 26 ianuarie 2016, proces verbal nr. 5, la Facultatea de Istorie şi Filosofie se anunţă concursul la
postul de decan al facultăţii. Candidaturile la postul de decan sunt propuse, în conformitate cu Regulamentul menţionat, de departamentele/catedrele facultăţii, Consiliul facultăţii.

La funcţia de decan poate pretinde persoana care:

 • - Este cetăţean al Republicii Moldova;
 • - Deţine titlul ştiinţific şi didactico-ştiinţific;
 • - Cunoaşte limba de stat;
 • - Este titular al Universităţii de Stat din Moldova şi a activat în această instituţie de învăţământ nu mai puţin de 5 ani;
 • - Nu depăşeşte vârsta legală de pensionare;
 • - Demonstrează integritate, corectitudine în relaţii cu colegii;
 • - Are capacităţi manageriale, spirit de echipă.

Candidaturile propuse sunt înregistrate de Comisia de concurs în termen de 2 săptămâni din ziua afişării avizului, în perioada 28 februarie – 15 martie (inclusiv) 2018 în Secţia Resurse Umane (125/bl.central).

Comisia de Concurs