PRELEGERI PUBLICE

 

Joi, 1 martie 2018 la ora 11:30 în auditoriul 530, Facultatea de Istorie și Filosofie USM, cu ocazia consemnării Centenarului Uniri vor avea loc două prelegeri publice:

 • Prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU, membru corespondent al Academiei Române, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, „Romanizarea în dezbaterile istoriografiei românești și internaționale”
 • Prof. univ. dr. Alexandru GHIȘA, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, "Primul război mondial și căderea marilor imperii. De la statul imperial la statul național"

De asemenea, vor fi prezentate lucrările:

 • Valeriu Popovschi, Biroul de organizare al Sfatului Ţării (27 octombrie – 21 noiembrie 1917 / Republica Democratică Moldovenească (Formarea și evoluția. 1917-1918). Volum îngrijit de Gheorghe E. Cojocaru. Editura Academiei Române – Editura Istros. București-Brăila, 2017, 366 p. 
 • Mihai Tașcă, Vitalie Ciobanu, Congresul Militarilor Moldoveni: 20 octombrie – 27 octombrie 1917. (Studiu și culegere de documente), Ed. Bons Offices, Chișinău, 2017, 645 p.
 • Mihai Bărbulescu, Istoria Bălților.

ERASMUS+ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI – GREECE

Aristotle University of Thessaloniki-Greece Erasmus+ International Credit Mobility 2017-2019

 • The 1st Call for Nominations of Incoming Students
 • The 1st Call for Nominations of Incoming Staff for Teaching and Training

Nominations’ period: 15 February – 20 March, 2018
Applications’ period: 21 March – 20 April, 2018

 


 Incoming STUDENT Mobilities- 1st Call Erasmus+ International 17-19

 Incoming STAFF Mobilities- 1st Call Erasmus+ International 17-19

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI. ETAPA I

Stimați studenți, aplicările pentru Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, etapa I, se declară deschise. Înregistrarea se va face online, accesând link-ul  https://docs.google.com/forms/d/1YO7o81pFtX1DE2RHDPNdzmvMY2xoPLrunYGp8Ta1XKQ 
până la data de
24 FEBRUARIE. 

Menționăm, că la etapa I particpă doar studenții de la ciclul licență. Masteranzii, care doresc să participe la etapa II a conferinței, sunt rugați să transmită rezumatele lucrărilor(până la două pagini A4), la adresa de email: cedas.fif@gmail.com, până la data de 2 martie. Atenție, rezumatele trebuie să fie întocmite conform regulilor ortografice, stilistice și de tehnoredactare în vigoare, inclusiv cu păstrarea semnelor diacritice corespunzătoare.

 
Pentru mai multe detalii, ne puteți scrie la adresa de e-mail: cedas.fif@gmail.com
Vă dorim succese în pregătiri!
 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERUNIVERSITARĂ: “DEZVOLTAREA ARMATEI NAŢIONALE …”

Conferința științifică interuniversitară: „Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediția a III-a 2018, organizată de Facultatea Administrație Publică a Academiei Militare a Forţelor Armate, la data de 1 martie 2018. Deschiderea lucrărilor va avea loc la ora 9.30 în incinta sălii festive a Academiei Militare, pe adresa: mun.Chişinău, str. Haltei 23, Sala festivă.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 • TAXĂ DE PARTICIPARE – nu este prevăzută;
 • LIMBĂ – limbile oficiale ale conferinţei sunt română, engleză, rusă;
 • ÎNSCRIERE – Pentru participare la conferinţă, rugăm să expediaţi titlul şi rezumatul lucrării până la 15 februarie 2018, pe adresa electronică valeriu.bulat@academy.army.md

TERMENE LIMITĂ

 • 15 februarie 2018 – trimiterea titlului şi rezumatului lucrării în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, rusă).
 • 1 martie 2018 – transmiterea lucrărilor în varianta finală pe adresa electronică: valeriu.bulat@academy.army.md

 INFORMAŢIE CONFERINŢĂ

 

INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE DOCTORAL SCHOOL OF HISTORY, UNIVERSITY OF BUCHAREST

The Doctoral School of History of the University of Bucharest is pleased to announce the commencement and Call for Entries of this year's International Conference "Borders, Boundaries, Territories. Creating and Reshaping Collective Identities​", which will be held on June 8th – 9th 2018​. We would like to invite PhD candidates in history, political science, international relations, economics or any other related fields, from all over the world, to an international conference about borders, barriers and frontiers as they have evolved and shaped human society throughout centuries. Transnational, regional and global perspectives are especially welcome. 

Possible topics include but are not limited to:

 • state-making and state dissolution: loss of territory, renouncing territory, unification, territorial expansion, annexation or acquisition by other means (eg. Louisiana Purchase); 
 • war, negotiation and peace treaties; 
 • separatism, secession, nationalism, the legacy of violence in regards to borders; 
 • political philosophy and ideology: anarchy, libertarianism, social contract theory, property laws etc; 
 • fluidity of borders, migration, mobility, border security, border regions;  Detalii

PROGRAMUL: “BURSE PENTRU VIITORUL TĂU” – EDIŢIA A IV-A

Categorii:Anunţuri, Burse, Mass-media

Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar al BC „Moldova Agroindbank” SA anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. Scopul acestuia este asigurarea unui acces echitabil la studii universitare şi susţinerea materială în obţinerea educaţiei de calitate pentru un viitor sigur – tuturor tinerilor din Republica Moldova.

În ediţia din acest an a concursului, vor fi oferite 30 de burse a cate 7000 lei, pentru studenţii inmatriculati în anul I de studiu, la instituţiile de învatamant superior din ţară, şi pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente, promovaţi în anul II sau III de studii, care pot candida pentru reînnoirea burselor. BC “Moldova Agroindbank” SA în calitate de partener a programului încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi pentru studii profunde, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Detalii

UN NOU PROIECT ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE: “FACULTATEA CITEŞTE O CARTE”

Seminarul Științific de Cercetare a Epocii Contemporane, în colaborare cu Centrul de Excelență Didactico-Academic, prezintă atenției dumneavoastră un nou proiect - „Facultatea citește o carte”. Vă invităm să treceți un pic peste limitele literaturii de specialitate și vă propunem să citiți romanul „Idiotul” scris de Feodor Dostoievski.

Detalii

ATENŢIE! BURSE ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI!

Ofertă de burse Erasmus+ pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie cu perioada de desfășurare a mobilității- semestrul II, anul academic 2017/2018

Domeniile vizate: Istorie şi Filosofie mobilitate pentru studenți – durata 4 luni. 

 • Ciclul 1 (licență începând cu anul II), 2 (master) și 3 (Ph D). Numărul de mobilități disponibile: 1
 • Mobilitate Profesori (7 days (8 hrs teaching)). Numărul de mobilități disponibile: 1 

DOSARUL de candidatură studenți trebuie să cuprindă:

 • Adeverința (că este student al USM, la zi)
 • CV european (în limba română);
 • O scrisoare de motivație
 • Adeverința academică
 • Copia Pașaportului

DOSARUL de candidatură profesori:

 •  CV
 • Scrisoarea de motivare

Bursa studenţi: 750 eu/lună + 180 eu transport/ Profesori: 140 eu/zi + 180 eu transport.

Dosarul se depune în format hârtie la responsabilii de mobilitate academică a facultății

Dl Sergiu Matveev și în format PDF pe

E-mail: sssmatveev@yahoo.com

ALEXANDRU MOŞANU (19.VII.1932 – 7.XII.2017)

Categorii:Restul...

S-a stins din viaţă Profesorul Alexandru Moşanu

Trecerea la cele veşnice a lui Alexandru Moşanu, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe istorice, preşedinte de onoare al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova (1990-1993), a produs în inimile noastre un sentiment de profundă durere. Colegii de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM, comunitatea ştiinţifică, breasla istoricilor, dar şi Mişcarea naţională şi democratică din Republica Moldova a suferit o pierdere irecuperabilă: s-a stins din viaţă un mare patriot al neamului, un lider al mişcării de eliberare naţională a românilor basarabeni, un om de o valoare intelectuală incontestabilă.

Detalii

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ DIN MARBURG – 2017

În zilele de 30 noiembrie – 2 decembrie 2017 la Philipps-Universität din Marburg (Germania) a avut loc Conferința Internațională “Funeralkultur der Thraker und Skythen des 7. bis 5. v. Chr. an der unteren Donau” cu o participare a specialiștilor din Austria, Bulgaria, Germania, Republica Moldova, România, Serbia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.

Facultatea de Istorie și Filosofie a fost prezenta cu trei comunicări:

 • Andrei Corobcean, Sergiu Matveev, Historiographische Probleme der archäologischen Denkmäler des 7. –5. Jh. in der westlichen eurasischen Steppe
 • Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Oleg Levițchi, Späthallstattzeitliche Bestattungssitten im Pruth-Dnjester-Gebiet
 • Ion Niculiţă, Mihai Băţ, Riten und Bestattungssitten im Südbessarabien im 7.–5. Jh. v. Chr.

Textele cercetărilor urmează a fi publicate pe parcursul anului 2018 la prestigioasa casă editorială Leidorf-Verlag, speializată în lucrări de arheologie și istorie veche.

Detalii