PROGRAMUL: “BURSE PENTRU VIITORUL TĂU” – EDIŢIA A IV-A

Categorii:Anunţuri, Burse, Mass-media

Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar al BC „Moldova Agroindbank” SA anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. Scopul acestuia este asigurarea unui acces echitabil la studii universitare şi susţinerea materială în obţinerea educaţiei de calitate pentru un viitor sigur – tuturor tinerilor din Republica Moldova.

În ediţia din acest an a concursului, vor fi oferite 30 de burse a cate 7000 lei, pentru studenţii inmatriculati în anul I de studiu, la instituţiile de învatamant superior din ţară, şi pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente, promovaţi în anul II sau III de studii, care pot candida pentru reînnoirea burselor. BC “Moldova Agroindbank” SA în calitate de partener a programului încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi pentru studii profunde, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Detalii

UN NOU PROIECT ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE: “FACULTATEA CITEŞTE O CARTE”

Seminarul Științific de Cercetare a Epocii Contemporane, în colaborare cu Centrul de Excelență Didactico-Academic, prezintă atenției dumneavoastră un nou proiect - „Facultatea citește o carte”. Vă invităm să treceți un pic peste limitele literaturii de specialitate și vă propunem să citiți romanul „Idiotul” scris de Feodor Dostoievski.

Detalii

ATENŢIE! BURSE ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI!

Ofertă de burse Erasmus+ pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie cu perioada de desfășurare a mobilității- semestrul II, anul academic 2017/2018

Domeniile vizate: Istorie şi Filosofie mobilitate pentru studenți – durata 4 luni. 

 • Ciclul 1 (licență începând cu anul II), 2 (master) și 3 (Ph D). Numărul de mobilități disponibile: 1
 • Mobilitate Profesori (7 days (8 hrs teaching)). Numărul de mobilități disponibile: 1 

DOSARUL de candidatură studenți trebuie să cuprindă:

 • Adeverința (că este student al USM, la zi)
 • CV european (în limba română);
 • O scrisoare de motivație
 • Adeverința academică
 • Copia Pașaportului

DOSARUL de candidatură profesori:

 •  CV
 • Scrisoarea de motivare

Bursa studenţi: 750 eu/lună + 180 eu transport/ Profesori: 140 eu/zi + 180 eu transport.

Dosarul se depune în format hârtie la responsabilii de mobilitate academică a facultății

Dl Sergiu Matveev și în format PDF pe

E-mail: sssmatveev@yahoo.com

ALEXANDRU MOŞANU (19.VII.1932 – 7.XII.2017)

Categorii:Restul...

S-a stins din viaţă Profesorul Alexandru Moşanu

Trecerea la cele veşnice a lui Alexandru Moşanu, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe istorice, preşedinte de onoare al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova (1990-1993), a produs în inimile noastre un sentiment de profundă durere. Colegii de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM, comunitatea ştiinţifică, breasla istoricilor, dar şi Mişcarea naţională şi democratică din Republica Moldova a suferit o pierdere irecuperabilă: s-a stins din viaţă un mare patriot al neamului, un lider al mişcării de eliberare naţională a românilor basarabeni, un om de o valoare intelectuală incontestabilă.

Detalii

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ DIN MARBURG – 2017

În zilele de 30 noiembrie – 2 decembrie 2017 la Philipps-Universität din Marburg (Germania) a avut loc Conferința Internațională “Funeralkultur der Thraker und Skythen des 7. bis 5. v. Chr. an der unteren Donau” cu o participare a specialiștilor din Austria, Bulgaria, Germania, Republica Moldova, România, Serbia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.

Facultatea de Istorie și Filosofie a fost prezenta cu trei comunicări:

 • Andrei Corobcean, Sergiu Matveev, Historiographische Probleme der archäologischen Denkmäler des 7. –5. Jh. in der westlichen eurasischen Steppe
 • Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Oleg Levițchi, Späthallstattzeitliche Bestattungssitten im Pruth-Dnjester-Gebiet
 • Ion Niculiţă, Mihai Băţ, Riten und Bestattungssitten im Südbessarabien im 7.–5. Jh. v. Chr.

Textele cercetărilor urmează a fi publicate pe parcursul anului 2018 la prestigioasa casă editorială Leidorf-Verlag, speializată în lucrări de arheologie și istorie veche.

Detalii

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ: „PERSONALITĂŢI MARCANTE ÎN ISTORIE” (GALERIE FOTO)

Pe data de 1 decembrie, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, s-a desfășurat Conferința Științifică Studențească ”Personalități marcante în istorie” ediția a IV-a, organizată de Centrul de Excelență Didactico-Academic Studențesc. Evenimentul a fost triplu. Pe lângă conferință s-a sărbătorit Ziua României și de asemenea, în cadrul ședinței plenare a avut loc și prezentarea cărții – „Propaganda politică în România socialistă” de Cristina Preutu. 

Conferința a fost deschisă de decanul Facultății de Istorie și Filosofie Dr. hab., prof. univ. Ion Eremia și șefa Centrului Didactico-Academic al Studenților, Cătălina Plinschi, care, împreună cu dr. conf., Virgil Pâslariuc și dr. conf., Liliana Rotaru, au venit cu un cuvânt de salut pentru participanți.

Partea a doua a evenimentului a presupus lucrul în două ateliere, unde studenții și-au prezentat comunicările și au discutat despre fiecare personalitate în parte. Este de menționat faptul că la conferință au participat studenți de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Facultatea de Litere, USM. De asemenea, au fost participanți de la Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă” și de la Facultatea de Istorie a Universității din București. Fiecărui participant i-s fost înmânată o diplomă de participare, iar cei ce au fost apreciați drept ”cei mai buni” au primit și câte una din cărțile d-nei Preutu. Cele mai bune lucrări au fost selectate spre publicație.

Mulțumim participanților și organizatorilor pentru implicare!

URMEAZĂ GALERIA FOTO:

Detalii

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ: „PERSONALITĂŢI MARCANTE ÎN ISTORIE” – EDIŢIA A IV-A


 PROGRAM CONFERINȚĂ

FACULTATEA DE ISTORIE ÎN VIZITĂ LA AMBASADA REPUBLICII TURCIA LA CHIŞINĂU

La data de 24 noiembie 2017, studenții Facultății de Istorie și Filosofie, împreună cu un grup de profesori la invitaţia Excelenţei Sale  d-lui Ambasador – Hulusi KILIC, au participat la Conferința „Turcia, Moldova și Găgăuzia în al 25-lea an de la stabilirea relațiilor diplomatice”, desfășurată în incinta Ambasadei Republicii Turcia la Chișinău.
Studenții facultății au avut posibilitatea să asculte discursuri ai oamenilor politici, istorici, jurnaliști, lectori universitari din exterior, precum Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova – Hulusi Kilic, Șamil Kucur, E. S. Ender Arat. De menționat este și discursul ținut de dl. Mihail Barbulat, fost ambasador al Republicii Moldova în Republica Turcia, în care acesta și-a exprimat admirația față de statul turc și speranțele cu referire la viitorul relațiilor moldo – turce. În cadrul conferinței au fost abordate subiecte legate de relațiile diplomatice dintre Turcia și Moldova în baza documentelor arhivelor otomane. Cu ocazia aceluiași eveniment, la Ambasada Turciei a fost deschisă expoziția documentelor privind „Găgăuzii în secolele XVI-XX și locurile lor de trai în documentele de Arhivă Otomană”, pregătită și prezentată de Olga Radova, lector al Universității din Istanbul.

Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova mulţumeşte Excelenței sale d-lui Ambasador – Hulusi Kilic pentru invitație.

URMEAZĂ GALERIA FOTO:

 

Detalii

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ: “EVENIMENTE ŞI PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE VIEŢII SPIRITUALE DIN SPAŢIUL PRUTO-NISTREAN…”

Astăzi, 24 noiembrie 2017 în incinta Universităţii de Stat din Moldova la ora 10:00 s-au deschis lucrările Conferinţei Internaţionale: „Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi vecinătățile lui în sec. XIX-XX” . Participanţilor la conferinţă a adresat un cuvânt de salut D-na Otilia DANDARA, prorector pentru ativitatea didactică; PS Ioan, Episcop de Soroca; Alexander DOBRJANSKI, decanul Facultăţii de Istorie, Politologie şi Relaţii Internaţionale de la Universitatea Naţională din Cernăuţi în numele lui Fedkovici; ş. a.

După prezentarea comunicărilor în şedinţa plenară, lucrările conferinţei au continuat conform programului. [PROGRAM_CONFERINŢĂ]

URMEAZĂ GALERIA FOTO:

Detalii

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ: „CENTENAR SFATUL ŢĂRII”

Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în comun cu alte instituții, organizează, la 21 noiembrie 2017, conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”.

Conferința își va deschide lucrările la 8.30 în sala fostului palat al Sfatului Țării (actualmente Sala de festivități a Academiei de Muzică, Tetru și Arte Plastice din Chișinău și va continua lucrările la Facultatea de Istorie și Filosofie a USM în cadrul următoarelor secțiuni:

 • I. Statul modern român și Basarabia în secolul națiunilor și în anii Marelui Război
 • II. Românii din teritoriile înstrăinate. Probleme ale mișcării de emancipare politică, națională și culturală din Basarabia în contextul Revoluției ruse
 • III. Unirea Basarabiei cu România impact și consecințe. Făurirea Marii Uniri: interpretări și dezbateri istoriografice actuale
 • IV. Perspective de valorizare a educației istorice prin abordarea științifico-metodologică a temei Sfatului Țării în contextul evenimentelor din anii 1917 -1918 la orele de Istorie.

 PROGRAM CONFERINŢĂ