Forumul Istoric Moldo-Polon

Categorii:Anunţuri, Evenimente

LRR – 2019

Categorii:Anunţuri, Evenimente
Anunț!
Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității de Stat din Moldova, organizează în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2019, a III-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate”. Candidații interesați sunt rugați să expedieze: titlul prezentării prezentării, un rezumat în limba română și engleză de 200-300 de cuvinte, nume, prenume, poziție științifică, afilierea instituțională până la 1 octombrie a.c. la adresa de e-mail: lilianaefrim@gmail.com

Masa rotunda

Categorii:Anunţuri, Evenimente

Bursa sociala FIF-USM

Categorii:Restul...

Facultatea de Istorie şi Filosofie dispune de următorul număr de Burse sociale:

Ciclul I  – 6 burse

Ciclul II  – 6 burse

Cuantumul bursei - 465 lei.

 

 

HG nr. 1009 din 01.09.2006

Anexa nr. 3

Art.55 Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi:

studenţii din ciclul I, ciclul II cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată;

studenţii din ciclul I, ciclul II cu deficienţe fizice şi senzoriale;

studenţi din ciclul I, ciclul II ambii părinţi ai căror sînt persoane cu dizabilităţi sau pensionari;

studenţii din ciclul I, ciclul II ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;

studenţii din ciclul I, ciclul II din familiile cu trei şi mai mulţi copii;

studenţii din ciclul I, ciclul II familişti cu copii.

 

Art.56 Pentru a candida la bursa socială studenţi din ciclul I, ciclul II urmează să prezinte anual sau, după caz, semestrial, acte de certificare a situaţiei familiale.

Bursa Sperantei – 2019

Categorii:Burse

BCR Chișinău anunță lansarea celei de a – V – a ediție a concursului BURSA SPERANȚEI. Această bursa este destinată studenților care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat și care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare (detalii în anexe).

Criterii

Formular

Lectie publica

Categorii:Evenimente

Calendarul academic 2019-2020

Categorii:Evenimente

Lectie publica

Categorii:Anunţuri, Evenimente

Lectii

Categorii:Anunţuri

LICENŢĂ – ZI

Anul I:

 Semestrul I (2019-2020) 

Anul II:

 Semestrul I (2019-2020) 

Anul III:

 Semestrul I (2019-2020)

LICENŢĂ – FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

  Semestrul I (2019-2020)

 

MASTERAT

 

Anul I:

 Semestrul I (2019-2020) 

Anul II:

 Semestrul I (2019-2020)

 

 

 

 

 

Orar temp – 2 septembrie

Categorii:Anunţuri

Orarul pentru 2 septembrie