Conducerea facultăţii


DECANAT

 1. prof. univ. dr. hab. Ion EREMIA – decan int.
 2. conf. doctor Dumitru DODUL – prodecan

CONSILIUL FACULTĂŢII

 1. daklinza prix
 2. prof. univ. dr. hab. Ion EREMIA – decan int.
 3. conf. doctor Dumitru DODU – prodecan
 4. conf. doctor Sergiu MATVEEV – șef int. Departamentul Istoria Românilor, Istoria Universală și Arheologie
 5. profesor univ. dr. hab. Eudochia SAHARNEANU – șef Departamentul Filosofie și Antropologie
 6. conf. doctor Lidia MOLDOVAN – secretar
 7. profesor univ. dr. hab. Ion NICULIȚĂ
 8. profesor univ. dr. hab. Pavel COCÂRLĂ
 9. profesor univ. dr. hab. Svetlana COANDĂ
 10. profesor univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ
 11. profesor univ. dr. hab. Dumitru CĂLDARE
 12. profesor univ. dr. hab. Vasile ȚAPOC
 13. conf. dr. hab. Ion GUMENÂI
 14. conf. doctor Emil DRAGNEV
 15. conf. doctor Virgiliu PÂSLARIUC
 16. conf. doctor Liliana ROTARU
 17. conf. doctor Igor ȘAROV
 18. conf. doctor Angela SUCEVEANU
 19. conf. doctor Aurel ZANOCI
 20. lector superior Igor BERCU
 21. student Diana DODON
 22. student Lilia NENESCU
 23. student Nadejda NEAGU
 24. student Adrian POPA
 25. student Maria NEAGA
   

 

COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII

 

 1. profesor univ., dr. hab. Valentin TOMULEȚ – președinte

  harvoni prixUNIV. FVFUNI
 2. conf. univ., doctor Dumitru DODU
 3. profesor univ., dr. hab. Ion EREMIA
 4. profesor univ., dr. hab. Eudochia SAHARNEANU
 5. profesor univ., dr. hab. Ion NICULIȚĂ
 6. profesor univ., dr. hab. Pavel COCÂRLĂ
 7. conf. univ., dr. hab.  Ion GUMENÂI
 8. lector superior Alexandru LUPUȘOR
 9. student Artur DUMANSCHI
 10. student Adrian ROȘCA
 11. angajator Eugen SAVA

SECRETARIAT

Secretar – Ana BOGACIUC

Telefon: +373 22 24 40 22

Metodist secția învățământ cu frecvență redusă – Igor BERCU

Telefon: +373 22 24 40 22