Domenii de formare profesională

Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova oferă programe de studiu la ciclul de Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează:

LICENȚĂ, CICLUL I
 Domeniul de formare profesională  Specialitatea  Număr de credite  Durata studiilor de zi/fr. redusă
 Istorie

Istorie

180

3/4 ani

Arheologie

180

3/4 ani

Muzeografie

180

3/4 ani

Etnologie

180

3/4 ani

Științe ale Educației

Istorie și geografie

240

4/5 ani

Istorie și limba engleză

240

4/5 ani

Istorie și limba franceză

240

4/5 ani

Educație civică și istorie

240

4/5 ani

Antropologie

Antropologie

180

3/4 ani

Filosofie

Filosofie

180

3/4 ani

Servicii

Turism (cultural)

180

3/4 ani

 

MASTER, CICLUL II
Domeniul general de studii

Program de master

Număr

de credite

Durata studiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Științe umanistice

Studii istorice comparate

120

2 ani

Istorie și civilizație sud-est europeană

120

2 ani

Arheologie și istorie antincă

120

2 ani

Managementul patrimoniului cultural

120

2 ani

Stat şi societate din perspectivă istorică (forme de guvernare,securitate naţională şi relaţii internaţionale)

120

2 ani

Civilizaţie europeană (Mari cărţi ale umanităţii)

120

2 ani

Istoria și cultura religilor

120

2 ani

Antropologia aplicată

120

2 ani

Filosofii contemporane

120

2 ani

 

 

 

 

 

DOCTORAT, CICLUL III
Domeniul ştiinţific

Ramura

ştiinţifică

Profilul ştiinţific

Cifrul specialităţii Specialitatea

Științe umanistice

61 Istorie și arheologie

611 Istorie

611.02 Istoria Românilor (pe perioade)
611.03 Istoria Universală (pe perioade)

613 Arheologie

613.01 Arheologie

63 Filosofie

631 Filosofie

631.01 Ontologie și gnoseologie

631.02 Filosofie istorică

631.04 Filosofie științei și tehnicii (pe deomenii)