Scurt istoric

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE este una din facultăţile fondatoare ale Universităţii de Stat din Moldova, întemeiată la 1 octombrie 1946. Timp de mai bine de 70 ani de experiență și evoluție, Facultatea a trecut prin mai multe modificări de structură : 1949-1962 – Facultatea de Istorie și Filologie, 1962-1964 – Facultatea de Istorie și Drept, 1964-2003 – Facultatea de Istorie, 2003-2008 – Facultatea de Istorie și Psihologie, 2008-prezent -  Facultate de Istorie și Filosofie. Pe parcursul anilor Facultatea s-a extins, făcând pași importanți în direcţia modernizării structurii şi programelor de studii: unele catedre au devenit autonome și au stat la baza înfiinţării a noi facultăţi : Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

În prezent Facultatea de Istorie și Filosofie cuprinde 2 departamente: Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie și Departamentul Filosofie și Antropologie, la care se adaugă mai multe centre și laboratoare de cercetare – Centrul de Management al Patrimoniului Cultural, Centrul pentru Studiul Totalitarismului, Centrul de Studii Interdisciplinare, Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie”, Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”. De asemenea, la Facultate funcționează și seminare ştiinţifice studenţeşti: Seminarul științific Studențesc de Arheologie și Istorie Veche, Seminarul Științific Studențesc ”Mitropolit Varlaam”, Clubul „Socrate”, "Cafe Philosophique", dar şi pentru elevi: "Universitatea Elevilor" şi "Scoala de filosofie de sâmbătă".

Facultatea de Istorie și Filosofie pregăteşte specialişti de înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică și filosofică din Republica Moldova, pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelența practică. Realizarea misiunii sale educaţională şi de cercetare este asigurată de un prestigios corp profesoral format din 42 cadre didactice, pregătind specialişti în istorie, arheologie, istorie și geografie, istorie și limba engleza, etnologie, arheologie, muzeografie, studiul religiilor, filosofie și antropologie. In prezent, un număr de 310 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii, în limbile română și rusă, la cele 9 specialități la ciclul I, licenţă (3/4 ani) şi 9 programe la ciclul II, master (2 ani), şi în 6 domenii (Istoria Românilor, Istorie Universală, Arheologie, Filosofie, Ontologie, Gnoselogie și Filosofie istorice) la ciclul III, doctorat.

Absolvenţii Facultăţii de Istorie și Filosofie pot îmbrăţişa diverse cariere profesionale: cadre didactice în învăţământul preuniversitar sau universitar, cercetători științifici, muzeografi, arheologi, arhivişti, ziarişti, bibliotecari, analişti politici şi politicieni, funcţionari în domeniul public etc. Studenții Facultății beneficiază de un mediu de învățământ competitiv care stimulează creativitatea, inițiativa științifică, dezvoltarea personală și implicarea activă a viitorilor specialiști în construirea societății moderne.

În cei peste 70 de ani de istorie, Facultatea de Istorie și Filosofie s-a impus ca o unitate reprezentativă de învățământ din Universitatea de Stat din Moldova și din țară în domeniul istoriei și filosofiei prin colectivul de cadre didactico-științifice și prin calitatea  excepțională a studenților și absolvenților de care a beneficiat.

În prezent, Facultatea de Istorie și Filosofie se bucură de același prestigiu și are legături importante pe linie academică și de cercetare științifica cu multe școli din țară și din străinătate în domeniul istoriei, arheologiei, filosofiei și antropologiei.