Consiliul Studenţesc

 

CONSILIUL STUDENŢESC AL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FIOSOFIE (CSFIF) este o structură locală de autoguvernare studențească subordonată Autoguvernării Studenților Universității de Stat din Moldova (ASUSM).  Întemeiat  în noiembrie 2013, Consiliul a reușit să-și formeze o echipă și să se afirme pozitiv în cadrul facultății.

   Misiune

Misiunea noastră este de a valorifica talentul și activismul studențiilor din facultate prin organizarea unor activități de ordin academic, social, cultural și de divertisment, în scopul creării unui climat favorabil pentru dezvoltarea armonioasă a personalității acestora.  De asemenea avem misiunea de a apăra drepturile studenților și de a le promova ideile inovatoare indispensabile progresului și evoluției societății în ansamblu.

Componenţa:

Senator în Senatul Universităţii, reprezentant ASUSM: Iulian CRIMINCEANU

Preşedinte: Natalia ZAPOROJANU

Vice-Preşedinte: Arteom BONARI

Secretar: Catalina – Maria BEBEA

1.    Postolachi Diana

2.     Briceag Irina

3.     Balan Olga

4.     Civariuc Natalia

5.     Covalschi Elena

6.     Daniel Spînu

7.     Garbuz Dorin

8.     Harea Crina

9.     Jitoreanu Cristina

10.   Selivestru Vadim

11.    Bolotnicov Cristian