Asociaţia AFI

 

 

Stimați colegi !

 

Consiliul de Administrare al Asociației Absolvenților Facultății de Istorie vă aduce la cunoștință, că la moment toate actele normative conform legislației Republicii Moldova au fost perfectate și ne aflăm într-un câmp legal de activitate.

Reieșind din aceasta, ne-am propus substanțial să intensificăm activitatea Asociației Absolvenților Facultății de Istorie de la Universitatea de Stat din Moldova. Totodată vă informăm, că deja au fost întreprinse mai multe acțiuni în acest sens:

1. Depuse mai multe proiecte la Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, București.

2. Organizată o Conferință științifică la Facultatea de Istorie și Filozofie, cu implicarea colegilor noștri din sistemul învățământului liceal și universitar.

3. Vizitați cu ocazia sărbătorilor Pascale dr., conf. univ. Constantin Drachenberg și Vladimir Potlog.

4. A fost organizată „Şcoala de Succes”al Absolvenţilor Facultăţii de Istorie(AAFI) la Colegiul Pedagogic „Al. Mateevici” din municipiul Chişinău. 

Facem apel, către toți membrii și potențialii membri al Asociației Absolvenților Facultății de Istorie activ să se implice în activitatea AAFI. Formele de implicare și susținere a Asociației Absolvenților Facultății de Istorie pot fi cele mai diverse.

Deja pe contul Asociației Absolvenților Facultății de Istorie pot fi transferate cotizațiile de membru (50 de lei pe an). Sunt salutabile transferul mijloacelor financiare în calitate de sponsorizare al Asociației Absolvenților Facultății de Istorie.

Conturile Bancare: BC „MOBIASBANCĂ –Groupe Societe Generale” S.A.,

1.      MDL – 2224710SV70726207100,   cod IBAN MD56MO2224ASV70726207100

2.      RON – cod IBAN:MD24MO2224ASV70889807100

3.      EURMD32MO2224ASV708889647100

Beneficiar: AO ASOCIATIA ABSOLVENTILOR FACULTATII DE ISTORIE USM DIN

                    RM (AAFI)

Vă rugăm informația despre activitatea Asociației Absolvenților Facultății de Istorie, după posibilitate s-o aduceți  la colegii noștri cu care am trăit frumoși ani de studenție la Facultatea de Istorie al Universității de Stat din Moldova. Deja au parvenit mai multe cereri de-a se înscrie în rândurile Asociației Absolvenților Facultății de Istorie.

Informații utile găsiți pe Site-ul facultății: http://istorie.usm.md/285-2/

Notă: Facem apel la toți absolvenții Facultății de Istorie de la Universitatea de Stat din Moldova să ne sugerați cât mai multe idei pentru eficientizarea activității Asociației Absolvenților Facultății de Istorie. Propunerile  și soluțiile le plasați pe Site-ul facultății sau prin intermediul altor mijloace de comunicare.

 

 

Aviz

 

STIMAŢI ABSOLVENŢI AI FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE ANUL ABSOLVIRII 1984, CARE ÎN ACEST AN ÎMPLINESC O DATĂ ROTUNDĂ DE LA FINISAREA STUDIILOR SI CARE URMEAZĂ A FI MARCATA PRINTR-O ADUNARE CE SE VA DESFAŞURA PE DATE DE 21 IUNIE 2014, ORA 12 ÎN SALA 511 A BLOCULUI PRINCIPAL AL UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA, ŞI UNDE SUNT AŞTEPTAŢI TOŢI ABSOLVENŢII!!!!!

IAR PENTRU A VĂ ÎNDEMNA SA FACETI ACEST PAS PUTEŢI SA COMPARAŢI CUM S-AU ÎNTALNIT ABSOLVENŢII FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE ANUL DE ABSOVIRE 1963, FIINDCA TREBUIE SA CUNOAŞTEŢI CĂ UNIVERSITATEA TOT TIMPLUL VA AŞTEAPTA ŞI ESTE BUCUROASA SA VA PRIMEASCA!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Gala Laureaților 2014” și „Școala de Succes” al Asociația Absolvenților Facultății de Istorie (AAFI) a Universității de Stat din Moldova la Colegiului Pedagogic „A. Mateevici” din Chișinău

 

La 20 mai 2014 în sala de festivități a Colegiului Pedagogic „A. Mateevici” din Chișinău s-a desfășurat „Gala Laureaților 2014”, ediția a II-a. Partener în organizarea și desfășurarea galei a fost Asociația Absolvenților Facultății de Istorie (AAFI) a Universității de Stat din Moldova, care a inițiat proiectul „Școala de succes” pentru promovarea bunelor practici a celor care au absolvit această prestigioasă facultate.

La eveniment au fost prezenți nu doar premianții concursurilor de divers rang, ci colegii și întreg corpul didactic al instituției. Oaspeți de onoare la această manifestare plină de lumină și emoții au fost prezenți Secretarul General adjunct al Guvernului, doctor în științe politice Sergiu Palihovici, absolvent al facultății de Istorie a USM și decanul Facultății de Istorie și Filosofie al USM, vicepreședinte al Asociației Absolvenților Facultății de Istorie (AAFI), doctor în istorie, conferențiar universitar Ion Gumenâi.

În calitate de Mecena a acestui important eveniment desfășurat la Colegiului Pedagogic „A. Mateevici” din Chișinău a venit Asociația Absolvenților Facultății de Istorie (AAFI) al Universității de Stat din Moldova, cu suport financiar și un lot consistent de carte.

„Gala Laureaților 2014”, Ediția a II și „Școala de succes” a fost deschisă cu interpretarea Imnului Republicii Moldova „Limba noastră” și a imnului tineretului studios „Gaudeamus” de către Corul-model al Colegiului Pedagogic. A urmat cuvîntarea directorului Colegiului Pedagogic „A. Mateevici” Victoria Bercu, care i-a salutat pe toți participanții la acest valoros eveniment de totalizare, remarcând importanța spirituală și practică a întâlnirilor de acest gen.

La rândul său Secretarul General adjunct al Guvernului, doctor în științe politice Sergiu Palihovici a vorbit despre măsurile și eforturile pe care le întreprinde Guvernul Republicii Moldova în vederea modernizării țării pe interior și integrării europene în plan extern. De asemene s-a referit la politicile guvernamentale promovate față de tineretul studios.

Decanul Facultății de Istorie și Filosofe a USM, vicepreședinte al Asociației Absolvenților Facultății de Istorie (AAFI), doctor în istorie, conferențiar universitar Ion Gumenâi a prezentat ofertele facultății pe anul de studiu 2014-2015, totodată subliniind înalta calificare profesională pe care o primesc absolvenții, cea ce le permite să activeze în cele mai diverse domenii: învăţământ, ştiinţă, cultură, administraţie publică, organizaţii politice, diverse departamente de stat, mass-media, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Informaţii şi Securitate şi alte instituţii statale. Au urmat și alte luări de cuvânt.

În cadrul acestui eveniment au fost menționați elevii care s-au manifestat pe parcursul celor 4 ani de studii.

Nominalizări:

-          Pentru management de calitate în promovarea Colegiului Pedagogic „A. Mateevici” din Chișinău – Gavrilenco Natalia

-          Pentru implicare și devotament – Șvedchi Elena

-          Pentru merite deosebite la învățătură – Zdrobău Elena

-          Cel mai receptiv elev – Harabadji Nicolae

-          Cel mai popular elev – Cojocaru Dumitru

-          Cel mai diplomat elev – Cojocaru Vasile

-          Diplomă de excelență în arte – Crețu Sănduța

-          Diplomă de excelență în managementul grupei – Petruleac Carolina

Dreptul de a înmâna diplomele de merit și trofee celor mai buni elevi și absolvenți ai Colegiului Pedagogic „A. Mateevici” i-a revenit Secretarului General adjunct al Guvernului, doctor în științe politice Sergiu Palihovici și decanului Facultății de Istorie și Filosofie al USM, vicepreședinte al Asociației Absolvenților Facultății de Istorie (AAFI), doctor în istorie, conferențiar universitar Ion Gumenâi.

Toți cei prezenți înalt au apreciat contribuția celor mai valoroși elevi din cadrul Colegiului, care au dus și duc faima acestei respectabile instituții mult mai departe de aulele unde își fac studiile acești frumoși tineri în cuget și simțire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sărbători luminate, scumpi dascăli!

 

O altă parte a căzut pe pământ bun,

și a dat rod: un grăunte a dat o sută.

Matei 13:8

Câtă înțelepciune și grație divină conține această învățătură! Probabil ea a servit drept inspirație pentru mai mulți absolvenți ai Facultății de Istorie și Filozofie de la Universitatea de Stat din Moldova, atunci când au decis să-i viziteze de sărbătorile pascale pe foștii lor profesori.

Pe data de 18 aprilie 2014, în Vinerea Mare, decanul Facultății de Istorie și Filozofie, doctor, conferențiar universitar, d. Ion Gumenâi, vicedirectorul Pieței Centrale a municipiului Chișinău, d.Victor Gutium și d. Igor Bercu, lector superior, i-au vizitat pe emblematicii reprezentanți ai școlii superioare din Republica Moldova, pe domnii doctori, conferențiari universitari Constantin Drachenberg și Vladimir Potlog.

Probabil că nu atât darurile de Paște, cât întălnirea cu foștii lor discipoli, i-a impresionat profund pe cei care mai mult de jumătate de secol au predicat de la catedrele universitare.

Revederea a fost plină de emoții și amintiri. Maestrul Constantin Drachenberg a recitit din tandra poezie eminesciană, le-a încântat auzul celor prezenți cu vestita sa voce de tenor, iar domnul Vladimir Potlog a depănat memoriile sale, venind și cu anumite sfaturi pentru viitor.

La despărțire toți au fost de acord cu faptul că este o datorie de suflet a fiecăruia dintre noi să nu uităm de profesorii noștri. De cei care ne-au iubit și au investit în noi. De cei care speră și așteaptă ca cineva dintre foștii lor elevi să le facă un sunet de telefon sau poate chiar să-i viziteze.

Totodată, ținem să le mulțumim și celor care au făcut posibilă realizarea acestei revederi emoționante – consilierului municipal Ion Stratulat și vicedirectorului Pieței Centrale a municipiului Chișinău, d. Victor Gutium, membri activi ai Asociației Absolvenților Facultății de Istorie și Filozofie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[gview file="http://istorie.usm.md/wp-content/uploads/2012/07/Felicitare.docx"]

[gview file="http://istorie.usm.md/wp-content/uploads/2012/07/Scan1.pdf"]

[gview file="http://istorie.usm.md/wp-content/uploads/2012/07/Scan10001.pdf"]

[gview file="http://istorie.usm.md/wp-content/uploads/2012/07/Scan10002.pdf"]

STIMAŢI COLEGI,

ABSOLVENŢI AI FACULTĂŢII DE ISTORIE

A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA

 

VĂ INVITĂM LA ADUNAREA DE CONSTITUIRE A ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ISTORIE – AAFI, CARE VA AVEA LOC SÂMBĂTĂ, 11 ianuarie 2014, la orele 10:00, ÎN INCINTA UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA, AULA 530, BLOCUL CENTRAL DE STUDII.

Vă propunem următoarea ordine de zi a adunării de constituire a Asociaţiei:

1. Alegerea preşedintelui si secretarului adunării.

2. Cu privire la constituirea  Asociaţiei.

3. Examinarea şi  aprobarea statutului Asociaţiei.

4. Alegerea organelor de conducere si de control ale Asociaţiei.

5. Cu privire la înregistrarea Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Istorie şi desemnarea persoanei responsabile de procedura de înregistrare.

De asemenea vă aducem la cunoştinţă că pentru alcătuirea unei baze de date detaliate despre absolvenţi şi realizările lor vom aduna în continuare materiale informative, fotografice, video, etc. care vor viza nemijlocit fiecare promoţie în parte. Baza de date va fi la dispoziţia membrilor Asociaţiei, iar informaţia generală va putea fi accesată pe pagina web a Facultăţii de Istorie şi Filosofie, pe care vă invităm să o vizitaţi în continuare – www.istorie.usm.md

Vom accepta în continuare propunerile şi sugestiile Dumneavoastră referitoare la procedura de înregistrare şi activitatea Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Istorie / Statutul, structura, simbolica, etc./

Grupul de iniţiativă:

Ion Gumenâi gumenai@yahoo.com

Valentin Arapu valarapu@gmail.com

Igor Bercu bercuigor@gmail.com

Statutul Asociaţiei AFI

 

Exemplu de cerere

 


  Listele promoţiilor 

[listyofiles folder="wp-content/uploads/alumni" options="icon,new_window,hide_extension"]