Istoria romanilor (pe perioade)

SEMINARUL ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 07.00.02 – ISTORIA ROMÂNILOR (PE PERIOADE)

Universitatea de Stat din Moldova

 

Hotărârea CNAA nr AT- 2/1-1 din 05 aprilie 2012

 

1. Preşedinte: EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

2. Vicepreşedinte: GUMENÂI Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar

3. Secretar ştiințific: ROTARU Liliana, doctor în istorie, conferenţiar universitar,

4. NICULIŢĂ Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

5. ŞAROV Igor, doctor în istorie, conferenţiar universitar

6. TOMULET Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar,

7. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar

8. COCARLA Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

9. PETRENCU Anatol,  doctor habilitat în istorie, profesor universitar

10. DRAGNEV Emil, doctor în istorie, conferenţiar universitar

11. PALADE Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar

12. PASLARIUC Virgil, doctor în istorie, conferenţiar universitar

13. SUVEICĂ Svetlana, doctor în istorie, conferenţiar universitar

14. PARASCA Pavel, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar

15. GONTA Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

16. CHICUS Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar

17. ZABOLOTNAI Lilia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător

18. AGACHI Alexei, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător

19. MATVEEV Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar universitar,  (hotărârea nr. AT-5/1 din 09 octombrie 2012)

михаил безлепкин фотометоды продвижения брендапоисковые запросы googleкисти Klimentinaфатин юбка для девочки