Conferinte stiintifice studentesti

CONFERINȚA DE TOTALIZARE A LUCRULUI INDIVIDUAL LA DISCIPLINA

ISTORIA CONTEMPORANĂ A ȚĂRILOR ASIEI ȘI AFRICII.

Titular de curs – dr. Liliana Rotaru

Studenții  anului doi ai Facultății de Istorie și Filosofie au dat viață prin prezentările lor îndepărtatului și misteriosului Orient. Vorbim de Conferința de totalizare a lucrului individual la disciplina Istoria Contemporană a Țărilor Asiei și Africii, responsabil dr. Liliana Rotaru. Conferința propriu-zisă s-a desfășurat în 2 tururi: primul a avut loc pe 15 mai (a.c.), al doilea pe 19 mai (a.c.). Temele selectate au atins un punct comun – Orientul, însă ele au vizat mai multe aspecte, de la Tigrii AsiAatici la conflicte politice și de la a doua generație de Tigri Asiatici la încercările națiunii kurde de a-și constitui un stat. Contingentul de tineri istorici a fost împărțit în 8 grupuri. Grupele I – IV au prezentat lucrările în primul tur, pe 15 mai, iar grupele V-VIII – pe 19 mai.

Grupul I: Specificul „miracolului economic al tigrului asiatic” – Singapore”: – Andrei Dudnic, Artur Dumanschi, Adrian Popa, Ana Ploșnița, Alina Manzuc, Roman Bodiu, Doina Ipati.

Grupul II: Specificul „miracolului economic al „tigrului asiatic”Hong Kong: Vlada Gherman, Cristina Untilă, Ana Maria Stratan și Aurica Darii.

Grupul III: Specificul „miracolului economic al „tigrului asiatic” – Taiwan: Mihaela Râmbu, Elena Berrnevec, Valeria Tăbârță, Ion Bălănici, Vasile Hariton.

Grupul VII cu tema: Specificul „miracolului economic al „tigrului asiatic”Coreea de Sud: Iulian Rusanovschi, Inga Condratiuc, Marina Huzun, Dana Tusa, Nicolae Coșnean.

Grupul IV cu tema Malaezia – Dragonul Asiatic Irina Ioniță, Oleg Voinescu,- Victor Voroniuc, Mariana Dănilă, Dana Cobuscean, Marina Babin, Mariana Nogailâc.

Grupul VI cu tema Thailanda – a doua generație de noi state industriale în Asia de Sud-Est : Ion Horozov, Mihai Covali, Simion Mihalaș, Dorin Ciumac.

Grupul VIII cu tema Conflicte politice în Asia: Andrei Ceban, Dan Limbas, Alexei Josan, Alexandru Țurcanu, Vlada Guțu, Carolina Buimestru, Mihaela Mocanu.

Cele 8 grupuri de studenți au dat dovadă de competență, sârguință, ingeniozitate în prezentarea informației și nu în ultimul rând – au dat dovadă de cunoștințe în domeniu. Îi felicităm pentru o asemenea performanță și le dorim succes în continuare.

Vlada Gherman.  grupa I. anul II. Istorie.

Pe data de 13 mai 2014 a avut loc prezentarea lucrului individual la Istoria contemporană a țărilor Asiei și Africii. Noi, fetele din echipa nr. I : Untilă Cristina, Gherman Vlada, Darii Aurica, Stratan Ana-Maria, am prezentat tema “ Specificul „miracolului economic al „tigrului asiatic” – Hong Kong”.  Fiind o temă destul de complexă, cuprinzând mai multe aspecte, fiecare membru a lucrat inițial asupra unui anumit domeniu : istoric, economic, politic, si social, pe care apoi le-am îmbinat și prezentat într-un proiect de cercetare. Echipa noastra a lucrat  intensiv, dorind sa cuprinda toata informatia. Prezentarea a avut loc țntr-un anturaj placut, intr-o atmosfera în care domină concurența cât și prietenia, de asemena a dominat stilul obiectiv de apreciere, într-un context democratic. Disciplina ICTAA ne-a demonstrat importanța studierii istoriei acestui vast teritoriu cum este Asia si Africa, a caror experienta istorică poate fi utilizată în rezolvarea problemelor actuale ale Republicii Moldova.

Dana Răzmeriță. grupa III. anul II. Istorie.

Конференция, посвященная обобщению изученного материала по НИСАА (Новейшая история стран Азии и Африки), а именно новым индустриальным государствам Юго-Восточной Азии, позволила студентам 2 курса лиценциата проследить становление индустриальных держав в историческом и экономическом ретроспективе.

Данная конференция способствовала систематизации ранее усвоенного материала, а также оттачиванию навыков по его практическому применению. Презентации, представленные в ходе конференции, были разработаны студентами, предварительно разделенными на группы, что благоприятствовало налаживанию отношений внутри коллектива, становлению лидерских качеств у глав данных групп –  Котовицкой Галины(2 группа) и Пашенчук Натальи(1 группа), а также формированию умения работать  в команде (1 команда – Наталья Фуёр, Славиогло Анна, Серова Анастасия, Горбулевич Яна, Паскалов Георгий и 2 команда  – Дубчак Ольга, Капанжи Игорь, Лавринюк Сергей и Розмарица Дана). На протяжении всей конференции студенты проявляли активность: задавали вопросы, дополняли друг друга, это позволило не только глубже осмыслить представленную информацию, но и способствовало налаживанию коммуникативных навыков. Конференция отличалась особой наглядностью, так как в ходе нее было задействовано современное технологическое оборудование (ноутбуки, проектор и тд.), что придавало изложенному материалу особую структурированность и лаконичность.

Проведенная конференция дала возможность студентам проявить свою креативность и умение нестандартно подойти к решению поставленной задачи, а это означает, что конференции данного типа необходимо проводить как можно чаще, так как они содействуют формированию инициативных и творческих личностей.

 

Conferința studențească la Antropologie

     Miercuri, 12 februarie 2014, ora 11.00 a avut loc Conferința Studențească la Antropologie care a avut trei tematici: Procese civilizatorii contemporane şi cercetarea antropologică, Memorie şi Istorie. Evenimentul istoric şi evocarea acestuia (Totalurile practicii antropologice), Semne, simboluri şi interpretări filosofico-antropologice ale iubirii, anul I Filosofie, Antropologie

 

Procese civilizatorii contemporane şi cercetarea antropologică

-          Alt Chişinău, proiect realizat în colaborare cu  Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Nadejda Cebotari, an III Antr.

-          Studiu etnografic despre obiceiurile de înmormîntare la moldoveni, prezentare proiect, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Nicolae Pojoga, conf.univ.

-          Proiect de analiză vizuală: strada Al. Mateevici,  Raeţchi Irina, an III Antr.

-          Proiect de analiză vizuală: strada Ismail,  Adam Ina, an III Antr.

-          Moldova între tradiţie şi modernitate: Ritualul nunţii,  Cebotari Valentina, an III Antr.

-          Moldova între tradiţie şi modernitate: Hramul oraşului Chişinău,  Cebanu Anastasia, an III Antr.

 

Memorie şi Istorie. Evenimentul istoric şi evocarea acestuia

(Totalurile practicii antropologice)

-          Memorie şi istorie. Evenimentul istoric şi evocarea  acestuia: Interviu cu autorul memorialului din  Mingir Iacob Lupanciuc, Gugulan Mariana, an III Antr.

-          Memorie şi istorie.Evenimentul istoric şi evocarea  acestuia: Interviu cu localnicii satului Mingir,

            Raeţchi Irina, an III Antr.

-          Memorie şi istorie. Evenimentul istoric şi evocarea  acestuia: Interviu cu primarul satului Mingir,

      Chihai Pavel, an III Antr.

 

Semne, simboluri şi interpretări filosofico-antropologice ale iubirii

anul I Filosofie, Antropologie

-          Prezentarea temei de cercetare: Semne, simboluri şi interpretări filosofico-antropologice ale iubirii,  Morari Nicoleta

-          Percepţii sociale ale iubirii (în baza eşantionului respondent), Cavati Valeria

-          Sărbătoarea sf.Valentin vs de sărbătoarea Dragobetelor : importanţă şi diferenţe, Dodon Diana