Seminarul Stiintific Studentesc ”Mitropolit Varlaam”

       La 13 februarie 2014, în cadrul facultății noastre,  a avut loc Ședința ordinară a Seminarului Științific Studențesc ”Mitropolit Varlaam”. În cadrul ședintei i-am avut ca invitați pe cercetătorii Institutului de Istorie al AȘM:  Dr. Sergiu Tabuncic,  Dr. Teodor Candu  și d-nul Tudor Ciobanu. Tematica întrunirii  a fost ,,Micro-toponemia sursa de cercetare si cunoastere a trecutului''. Dr. Sergiu Tabuncic ne-a  vorbit despre originea toponimelor anumitor localități din R. Moldova. În continuare d-nul Tudor Ciobanu ne-a  comunicat despre noțiunea de toponim și tipologia acestora prezentînd cazurile satelor Vasilcău și Bălăurești.  Dr.Teodor Candu a enunțat importanța Micro-tomponimiei ca o sursa de cercetare  a istoriei locale. Membrii seminarului s-au implicat activ, punînd întrebări și manifestîndu-și interesul pentru temele puse în discuție.  La final stundenții au mulțumit invitaților și și-au exprimat dorința pentru o nouă întrevedere  cu cercetătorii  AȘM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie

         

Conferinţa Seminarului Ştiinţific Studenţesc „Mitropolit Varlaam”

dedicată Marii Uniri de la 1918

Începutul lucrărilor Conferinţei:

Vineri, 29 noiembrie    2013, sala de curs 530,  ora 12. 45

Program

               1. Ecaterina Oprea, La originile statalităţii românilor – formaţiuni statale incipiente din Transilvania.  12. 45 – 13. 05

              2. Mihai Melenciuc, Mişcarea de eliberare naţională din Basarabia până la Marea Unire  13. 05 – 13.20  

               3. Roman Bodiu, Unirea Basarabiei cu Patria-mamă – istorie şi perspective.                                                               

              Număr artistic                                                           13.25 – 13. 40      

       3.   Roman Bodiu, Unirea Basarabiei cu Patria-mamă – istorie şi perspective.

4.   Irina Ioniţă, Importanţa Marii Uniri pentru neamul românesc 13.40 – 14.00

5.   Artur Dumanschi, Recunoaşterea internaţională  a Marii Uniri 14.00 – 14.20

     Recital de poezie     În suflet  cu tricolorul – spre eternitate     14.40 – 15.00 


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE  ISTORIE ŞI FILOSOFIE

DEPARTAMENTUL ISTORIA ROMÂNILOR, UNIVERSALĂ ŞI ARHEOLOGIE

Seminarul Ştiinţific Studenţesc „Mitropolitul Varlaam”

(str. A. MATEEVICI, 60, bl. principal )

 

Prima carte din Moldova

tipărită în limba română – 370 de ani

Conferinţa ştiinţifică studenţească Cultura românească prin istoria limbii, cărţii şi a scrisului din

10-11 octombrie 2013

 

Moderator:  Artur Dumanschi

 

 

Program de lucru:

Joi, 10  octombrie 2013

Blocul IV, Sala de lectură a Bibliotecii USM, etajul II,  ora 13.00

12.30-13.00 – înregistrarea participanţilor

13.00 – începutul lucrărilor conferinţei

1.     Cuvânt de deschidere:

Ion Gumenâi, dr., conf. univ.,  Decanul Facultăţii de Istorie si Filosofie

Prezentare de carte – 13.00 – 14.00

1.     Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858), Selecţia documentelor şi studiul introductiv Ion Eremia, Chişinău, CEP USM, 2013.

2.     Liliana Rotaru, Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX. Documente şi materiale cu note şi comentarii, Chişinău, CEP USM, 2013.

Prezentarea referatelor:

1.Panainte Dumitru(anul II), Locul lui Varlaam în cultura românească

2.Dumanschi Artur (anul II), Limba română în Ţara Moldovei până la 1643

3.Ploşniţă Ana (anul II), Expansiunea calvină şi personalitatea mitropolitului Varlaam (Răspunsul împotriva catehismului calvinescu)

4.Oprea Ecaterina (anul III), Învăţământul în limba română din Transilvania medievală

5.Televca Tatiana (anul III), Literatura laică şi apocrifă în evul mediu românesc

6.Bubuioc Mariana, (anul II), D. Cantemir „… pre cea a noastră românească …”

11 octombrie 2013, ora 13.00

1.     Dudnic Andrei (anul II),  Sinodul de la Iaşi din 1643

2.     Bodiu Roman (anul II), Locul Mitropolitului Dosoftei în răspândirea limbii române    

3.     Manzuc Alina (anul II), Şcoala Ardeleană şi rolul ei  în promovarea limbii române

4.     Gurmuzachi Ludmila (anul II), Predosloviile Bibliei de la 1688

5.     Popa Adrian (anul II), Lupta românilor basarabeni pentru limba română şi alfabet latin în anul 1917

6.     Untila Cristina (anul II), Rolul preoţimii basarabene în lupta pentru limba română în Basarabia

7.     Chetrosan Ana (anul II), Cartea tipărită în Ţara Românească

8.     Bercu Tamara (anul II), Biblia de la Bucureşti, rolul ei în dezvoltarea limbii române

9.     Ipati Doina (anul II), Lupta pentru limba română în Basarabia din anii 1905-1907

10.   Stratan Ana-Maria (anul II), Limba română în Basarabia ţaristă

11.   Melenciuc Mihai (anul II),  Alfabetul latin în RASSM

глаз макияжelari cardphoneноутбук из китаялобановский харьков классmobile casino