Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”

 

 

Reprezintă o colecţie de piese arheologice şi etnografice acumulate în cadrul facultăţii de istorie şi Filozofie a Universităţii începând cu anul 1968. Anume în anul 1968 a fost lansată ideea creării unui muzeu şi au fost conservate primele piese arheologie recuperate în cadrul săpăturilor arheologice în timpul stagiului de practică de specialitate al studenţilor facultăţii. Printre studenţii care au participat la îmbogăţirea colecţiilor sub îndrumarea profesorilor I. Niculiţă şi I. Hâncu au fost G. Feodorenko, S. Tatarenco, Gh. Postică, V. Cavruc ş.a. În anul 1990 muzeul a fost oficial recunoscut de Senatul Universităţii şi înregistrat ca o subdiviziune a Facultăţii de Istorie. Muzeul dispune de un patrimoniu valoros, însumând cca 1500 de piese arheologice, ce reflectă toate perioadele cronologice şi culturile arheologice perindate între Prut şi Nistru, şi 50 de piese etnografice. Patrimoniul muzeului este în permanentă dezvoltare, colecţia fiind completată cu bunuri culturale descoperite în cadrul săpăturilor arheologice la care participă studenţii Facultăţii. Astăzi muzeul este un centru ştiinţific şi didactic pentru profesori şi studenţi, în cadrul căruia studenţii fac stagiile de practică de specialitate: istorie, arheologie, muzeologie, elaborează lucrări de licenţă şi de masterat, piesele servind ca argumente în realizarea unor cercetări ştiinţifice. Profesorii dr. hab. Ion Niculiţă, dr. Aurel Zanoci, dr. Sergiu Matveev, dr. Andrei Corobcean, lector Mihail Băţ continue să dezvolte muzeul, să-l promoveze. Prin decizia Senatului USM din 21 decembrie 2012 Muzeul de Antichităţi a fost redenumit în Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut” întru eternizarea numelui regretatului profesor.

 

 

kiddsy отзывыузнать позиции сайтаофициальный никасhp color laserjet cm2320n mfponline casino