Centrul pentru Studiul Totalitarismului

Centru de Studiere a Totalitarismului (CST, fondat la 9 octombrie 2010)

 

Director: Igor Cașu, doctor în istorie al Universității “Al. I. Cuza”, Iași, Fulbright Alumnus (2000), membru și vice președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova (2010)

 

Direcții prioritare de cercetare:

 

Represiunile politice în RASS Moldovenească (1924-1940)

Represiuni politice în RSS Moldovenească, 1940-1941, 1944-1989

Viața cotidiană în comunism

Corupția în perioada comunistă

Politica față de evreii basarabeni și transnistreni, 1940-1944

 

Parteneri internaționali

 

Platforma Europeană pentru Memorie și Conștiință (CST a devenit membru la 09.11.2012)

 

Foto Haga, 9.11.2013

Centrul de Studii asupra Comunismului și Postcomunismului, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iași

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Ellie Wiesel”, București

Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, Washington, D.C.

Institutul pentru Europa de Est, Universitatea Fribourg, Elveția

Muzeul Victimelor Genocidului, Vilnius, Lituania

 

Berlin, 9.11.2012

Muzeul Ocupației, Riga, Letonia

Institutul Memoriei Naționale, Tallin, Estonia

Institutul Memoriei Naționale, Varșovia, Polonia

Centrul de Studii pentru Reconciliere Națională, Ljubljana, Slovenia

Centrul de Cercetare a Mișcării de Eliberare, Kiev

 

Publicații

 

Revista bi-anuală Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes (publicată de editură CARTIER din Chișinău), în limbi de circulație internațională

 

Seria de documente inedite de arhivă RSS Moldovenească în documente (2 volume publicate)

 

                                                     

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

Facultatea de Istorie și Filozofie

 

Centrul de Studiere a Totalitarismului

 

Activitatea în anul 2014

 

 

Publicații

 

1)      monografii

 

Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A) SS Moldovenească, 1924-1956, Chișinău, Cartier, 2014, 394 p.

 

2)      colecții de documente

 

У истоков советизации Бессарабии. Выявление классового врага, конфискация имущества и трудовые мобилизации, 1940-1941, Кишинев, Cartier, 2014, 458 c.

 

 

Emisiuni radio și TV în care am fost prezentat ca director al Centrului de Studiere a Totalitarismului, USM

 

 

17 martie 2014 – DIGITV 24 Iași, emisiune despre cartea Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A) SS Moldovenească, 1924-1956, Chișinău, Cartier, 2014, 394 p.

 

25 martie 2014 – Radio România Cultural, emisiune despre cartea Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A) SS Moldovenească, 1924-1956, Chișinău, Cartier, 2014, 394 p.

 

 

27 martie 2014 – Jurnal TV, emisiune dedicată împlinirii a 86 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, 12.00-12-50.

 

7 mai 2014 – Publika TV, emisiune consacrată zilei Victoriei 1945 și semnificația politică a acesteia, 20.00-20.55.

 

9 mai 2014 – Moldova 1, emisiune consacrată zilei Victoriei asupra nazismului și încercărilor din partea Rusiei de a monopoliza un eveniment istoric

 

Conferințe și alte întruniri științifice

 

11-12 martie 2014 – Praga, Întrunire a rețelelor europene care cuprind instituțiile ce se ocupă de istoria secolului al 20-lea. Prezentarea cărții emisiune despre cărții Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A) SS Moldovenească, 1924-1956, Chișinău, Cartier, 2014, 394 p. (în limba engleză).

 

1-7 mai 2014 – Butuceni, școală de primăvară, ultima ședință a unui proiect internațional de 3 ani Regional Seminar for Excellence in Teaching. Prezentarea a două lecții, una pe tema Manualelor de istorie în Europa de Est după căderea comunimsului. Studiu de caz Republica Moldova; și Partidele neocomuniste în Europa de Est după 1991. Studiu de caz: Partidul Comuniștilor din republica Moldova

 

8 mai 2014 – conferința anuală Istoria Europei de Sud-est, organizată de Asociația Tinerilor Istorici din Moldova și Facultatea de Istorie și Geografie a Universității de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, comunicare pe tema: Atitudinea lui Stalin față de veteranii celui de-al doilea război mondial.

 

12-14 iunie 2014 – conferință științifică internațională despre Teroarea comunistă în Europa de Est: categorii de victime și amploare, cu participarea unor cercertători și profesori din Statele Unite (Universitatea Harvard), Polonia, Germania, Ungaria, România, Țările Baltice, Bulgaria, Slovacia și Republica Moldova. Comunicare pe tema Represiunile politice în R(A)SS Moldovenească, 1924-1989: victime, amploarea terorii de stat și aparatul represiv.

 

23-26 iunie 2014 – Londra, întrunire a membrilor Boardurilor și senatorilor instituțiilor din cadrul Fundației pentru o Societate Deschisă

телеканал возрождение владимир мунтянноутбуки искачать сниффер на русском Взлом сетискачать flightradar24 pro для андроидсухая смесь для стяжки