Centrul de management al Patrimoniului Cultural

 

(CMPC) începe activitatea la data de 1 septembrie 2010, conform Ordinului Rectorului Universităţii de Stat din Moldova nr. 267 din 24.08.2010, în scopul modernizării învăţământului superior universitar. CMPC activează în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie.

 

Obiectivele generale ale CMPC:

Formarea resursei umane capabile să asigure managementul performant al patrimoniului cultural al Republicii Moldova;

Salvgardarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova;

Promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova în ţară şi peste hotare.