Planuri de învătământ

Planuri de învățământ. Licență, Ciclul I

Pregătirea fundamentală și de specialitate a studenților din Facultatea de istorie și Filosofie este asigurată prin planurile de învățământ, elaborate de departamentele academice și aprobate anual de Senatul USM.

Calendarul universitar (ÎN SĂPTĂMÂNI)

aCADEMIC cALENDAR (IN WEEKS)

Nr.

Anul de studii/ Year of Studying

Activităţi didactice

Sesiuni

Practica/

Internship

Vacanţe

Sem.I/1st Semester

Sem.II/2nd Semester

Iarnă/

Winter

Vară/

Summer

Iarnă/

Winter

Primăvară/Spring

Vară/

Summer

1

Anul I/1st Year

15

15

4

3

4

3

1

9

2

Anul II/2nd Year

15

15

4

3

3

3

1

10

3

Anul III/3rd Year

15

7

2

3

10

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conţinutul planului de învĂŢĂmĂnt

Contents of the Study Plan

Cod/

Code

Modulul / disciplina

Module/discipline

Total ore

Total Hours

Inclusiv/Including

Numărul de ore pe săptămână/total no. of hours per week

Forma de evaluare/ Form of assesement

Număr de credite/no. of credits

Contact direct/

Classroom activities

Lucru indiv./Indiv. work

Curs/lectures

Seminar/Se-minars

Lab./Lab. work

 

ANul I/1st Year

 

Semestrul I/1st Semester

F.01.O.001

Istoria  Orientul antic/History of Ancient Orient

120

60

60

2

2

 

EX

4

F.01.O.002

Istoria Greciei şi Romei Antice/History of Ancient Greece and Rome

180

90

90

3

3

 

EX

6

F.01.O.003

Istoria veche a spaţiului românesc/Ancient History of Romanians

180

90

90

3

3

 

EX

6

S.01.O.004

Preistorie. Arheologie universală /Prehistory. World Archeology

180

90

90

3

3

 

EX

6

S.02.O.006

Introducere în specialitate. Antropologie /Introduction in Anthropology

120

60

60

2

2

 

EX.

4

G.01.O.005

Limba străină/Foreign language

120

60

60

 

4

 

EX

4

 

Educaţia fizică/Physical education

30

30

 

 

2

 

 

 

Total Sem.I/Total 1st semester

930

480

450

13

19

 

6Ex

30

 

Semestrul II/2nd Semester

 

F.02.O.007

Stat, societate şi mentalităţi în  perioada medievală/State, society in the Middle Ages

1.  Istoria Europei Occidentale medievale/History of Western Europe in the Middle Ages

2. Istoria ŢAA în epoca medievală/History of Africa and Asia in the Middle Ages

180

90

90

3

3

 

EX

6

F.02.O.008

Istoria Românilor epoca medievală/ History of Romanians in the Middle Ages

180

90

90

3

3

 

EX

6

 

S.02.O.009

Europa de Est în epoca medievală/Eastern Europe in the

Middle Ages 

1. Istoria medievală a țărilor din Estul și Sud-Estul Europei/ History of Eastern Europe

2. Bizantinologie/ Byzantine Studies

 

120

 

60

 

60

 

2

 

2

 

 

EX

 

4

S.03.O.010

Arhivistica şi muzeografie/Archival Studies and Museum Studies

150

90

60

4

2

 

EX

5

G.02.O.011

Limba străină/Foreign langauge

60

30

30

 

2

 

EX

2

U.01.O.012

Istoria religiilor. Geografie istorică/History of Religions. Historical Geography

120

90

30

4

2

 

EX

4

 

Practica de iniţiere. Muzeografie şi Arhivistică/Internship for Introductory Museum and Archival

90

 

90

 

 

 

EX

3

 

Educaţia fizică/Physical Education

30

30

 

 

2

 

 

 

Total Sem.II/Total for 2nd Semester

930

480

450

16

14

 

7Ex

30

Total Anul I/ Total for the 1st Year

1860

960

900

29

33

 

13 Ex

60

Anul II/2nd Year

Semestrul III/3rd Semester

 

F.03.O.013

Stat, societate şi mentalităţi în epoca modernă/State, society and mentalities in the Modern Age

1.        Istoria Europei Occidentale moderne/History of Western Europe in the Modern Age

2.       Istoria ŢAA în epoca modernă/History of Africa and Asia in the Modern Age

 

150

 

90

 

60

 

3

 

3

 

 

EX

 

5

F.03.O.014

Istoria românilor în epoca modernă/History of Romanians in the Modern Age

150

90

60

3

3

 

EX

5

S.03.O.015

Istoria modernă a țărilor din Estul și Sud-Estul Europei/Eastern Europe in the Modern Age

90

60

30

2

2

 

EX

3

G.01.O.010

T.I.C./Informational and Communication Technologies

120

60

60

 

 

4

EX

4

U.03.A.017

 

 

 

 

 

 

U.03.A.018

Istoria culturii româneşti/History of Romanian Culture

1.        Istoria culturii antice/History of Ancient Romanian Culture

2.        Istoria culturii româneşti medievale/History of Medieval Romanian Culture

Istoria culturii universale/History of World Culture

1.        Istoria culturii antice universale/History of Ancient World Culture

2.       Istoria culturii medieval universale/History of Medieval World History

 

90

 

60

 

30

 

2

 

2

 

EX.

 

3

M.03.A.019

M.03.A.020

Psihologia/Psychology

Istoria antropologiei/History of Anthropology

180

60

120

2

2

 

EX

6

 

Practica de iniţiere. Studies Arheologie/Etnologie/Introductory Training in Archeology/Ethnology

120

60

60

 

 

4

EX

4

Total Sem.III/Total for the 3nd Semester

900

450

450

12

12

8

6 Ex

30

Semestrul IV/4th Semester

F.04.O.021

Stat, societate şi mentalităţi în epoca contemporană/State, society and mentalities in the Contemporary period

180

90

90

3

3

 

EX.

6

 

F.04.O.022

Istoria românilor în epoca contemporană/History of Romanians in the Contemporary period

180

90

90

3

3

 

EX.

6

S.04.O.023

Istoria contemporană a ŢAA/Contemporary History of Africa and Asia

150

90

60

3

3

 

EX.

5

S.04.O.024

Istoria contemporană a țărilor din Estul și Sud-Estul Europei/Eastern Europe in the Contemporary period

120

60

60

2

2

 

EX.

4

U.04.A.025

 

 

 

 

 

 

 

U.04.A.026

Istoria culturii româneşti/History of Romanian Culture

1.    Istoria culturii moderne româneşti/History of Modern Romanian Culture

2.    Istoria culturii contemporane româneşti/History of Romanian Contemporary Culture

Istoria culturii universale/History of World Culture

1.    Istoria culturii moderne universale/History of Modern World Culture

2.    Istoria culturii contemporane universale/History of Contemporary World Culture

 

90

 

60

 

30

 

2

 

2

 

 

EX.

 

3

M.04.A.027

M.04.A.028

Pedagogia/Pedagogy

Antropologie socio-culturală/Cultural Anthropology

180

60

120

2

2

 

EX.

6

Total Sem.IV/Total for 4th Semester

900

450

450

15

15

 

6 ex

30

Total Anul II/Total for 2nd Year

1800

900

900

27

27

8

12ex

60

ANul III/3rd year

Semestrul V/5th Semester

S.05.O.029

Studii de izvoare. Istoriografie universală/Studies of primary sources. World Historiography

150

90

60

3

3

 

EX.

5

S.05.O.030

 

Studii de izvoare. Istoriografie românească/Studies of primary sources. Romanian Historiography

150

90

60

3

3

 

EX.

5

S.05.A.031

 

 

S.05.A.032

Paleografie slavo-română/Slavic-Romanian paleography

Paleografie româno-chirilică/Romanian-Cyrillic Paleography

180

90

90

2

4

 

EX.

6

U.05.A.033

 

 

U.05.A.034

Spaţiul românesc în context european/Romanian lands in European context

Istoria ideii de Europa/History of the Idea of Europe

120

60

60

2

2

 

EX.

4

S.05.A.035

 

 

 

 

S.05.A.036

Discipline auxiliare ale istoriei/Auxiliary disciplines of History

1.       Numismatică/Numismatics

2.        Cronologie/Chronology

Discipline auxiliare ale istoriei/Auxiliary disciplines of History

1.        Codicologie/Codicology

2.           Heraldică/Heraldry

 

120

 

60

 

60

 

2

 

2

 

 

EX .

 

4

M.05.A.037

M.05.A.038

Didactica istoriei/Didactics of History

Analiza structurală în antropologie/Structural Analysis in Anthropology

180

60

120

2

2

 

EX .

6

Total Sem.V/Total for the 5th Semester

900

450

450

14

16

 

6

30

Semestrul VI/6th Semester

U.06.A.039

U.06.A.040

Istoria ideilor filosofice/History of philosophical ideas

Filosofia Istoriei/Philosophy of History

120

56

64

4

4

 

EX.

4

S.06.A.041

 

S.06.A.042

Metodologia cercetării istoriei/Methodology of historical research

Noi direcţii de cercetare în istorie/New directions in the study of history

60

28

32

2

2

 

EX.

2

U.06.A.043

 

 

U.06.A.044

Românii în Sud-Estul Europei/Romanians in the South Eastern Europe

Structuri ecleziastice în Europa medievală/Church structures in Medieval Europe

 

90

 

42

 

48

 

4

 

2

 

 

EX.

 

3

S.06.A.045

 

S.06.A.046

Curs special. Istoria românilor I / Special Course. History of RomaniansI

Curs special. Istoria universală I/Special Course. World History I

90

28

62

2

2

 

EX.

3

S.06.A.047

 

S.06.A.048

Curs special. Istoria românilor II/ Special Course. History of RomaniansII

Curs special. Istoria universală II/Special Course. World History II

90

28

62

2

2

 

EX.

3

M.06.A.049

M.06.A.050

Etică profesională/Professional Ethics

Minorităţi etnice şi naţionale/Ethnic and National Minorities

60

28

32

2

2

 

EX.

2

 

Practica de licenţă/Work on the graduation thesis

240

 

240

 

 

 

 

8

 

Examen de licenţă/Graduation Exams

150

 

150

 

 

 

 

5

Total Sem.VI/Total 6th Semester

900

210

690

16

14

 

7

30

Total Anul III/Total 3rd Year

1800

660

1140

31

29

 

13

60

Total/Total

5460

2505

2955

86

90

 

38

180

 

 

Stagii de practică/internships

Nr. d/o

Stagiile de practică/internships

Sem.

Săptămâni

ore

Perioada

Nr de credite

1.

Practica la arheologie/Archeology internship

II

4

120

Iunie-iulie

4

2.

Practica la arhivistică și muzeografie/Archival and Museum Studies Internship

III

3

90

Noiemb.-decembrie

3

3.

Practica de licenţă/Internship for final thesis elaboration

VI

4

240

aprilie – iunie

8

 

Total/Total

 

11

 

 

15

 

Discipline la libera alegere/Elective disciplines

Nr. d/o

Denumirea disciplinei/Name of the discipline

Total ore

Anul

Sem.

Ore/săptămână

evaluarea

Credite

C

S

L

1

Limba română pentru alolingvi/Romanian language for non-native speakers

180

I

1,2

 

180

 

 

6

2

Limba străină/Foreign language

180

I

3,4

 

180

 

 

6

3

Tehnologii  internet/Internet technology

120

 

5

 

120

 

 

4

4

Istoria creştinismului/History of Christianity

120

 

5

60

60

 

 

4

 

Total/Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen de licenţă/Graduate exams

Nr./no/ d/o

Examen de licenţă/Final exams

Perioada/Timeframe

1

Istoria  Românilor/History of Romanians

Iunie/June

2

Istoria universală/World History

Iunie/June

3

Teza de licenţă/Final thesis

Iunie/June

 

 

Planul pentru modulul psiho-pedagogic/Plan for the Psychology and Pedagogy Module

Cod

 

Code

 

Modulul / disciplina

 

Module/discipline

Total ore

 

Total Hours

Inclusiv

Numărul de ore pe săptămână

Forma de eva-luare

Form of asses-ment

Număr de credite

Num-ber of credits

Contact direct/

Classroom

activities

Lucru indivi-dual

Indiv. work

Curs/Lec-tures

Seminarii

seminars

Laboratorlabora-   tory

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.                     

7.                    

8.                    

9.           

10.        

M.04.A.118

Psihologia/Psychology

180

60

120

30

30

 

Ex.

6

M.04.A.124

Pedagogia/Pedagogy

180

60

120

30

30

 

Ex.

6

M.05.A.131

Didactica istoriei/Didactics of History

180

75

105

30

45

 

Ex.

6

M.O.06.A.136

Etica profesională/Professional Ethics

60

28

32

14

14

 

Ex.

2

 

Curs special la psihologie/Special course in psychology

120

30

90

30

 

 

 

4

 

Curs special la pedagogie. Educaţie incluzivă/Special course in pedagogy. Inclusive Education

120

30

90

30

 

 

 

4

 

Curs special la didactică/Special course in didactics

120

120

120

45

45

 

 

4

 

Practica de iniţiere în psihologie/

Internship in introductory psychology

60

 

60

 

 

 

 

2

 

Practica de iniţiere în pedagie/

Internship in introductory pedagogy

60

 

60

 

 

 

 

2

 

Practica didactică/Internship in didactics

120

 

180

 

 

 

 

4

 

Practica extracuriculară/Internship for extracurricular purposes

240

 

240

 

 

 

 

8

 

Practica pedagogică/Pedagogical Internship

360

 

360

 

 

 

 

12

 

 

 

  Istorie – Plan de învățământ

  Arheologie – Plan de învățământ

  Muzeografie  – Plan de învățământ

  Etnologie  – Plan de învățământ

  Filosofie – Plan de învățământ

  Antropologie – Plan de învățământ

  Istorie. Științele Educației – Plan de învățământ

  Istorie si geografie – Plan de învățământ

  Istorie și limba engleză – Plan de învățământ

  Istorie și limba franceză – Plan de învățământ

  Turism (cultural) – Plan de învățământ

 

Regulamente

  Plan cadru pentru studii superioare-2011

  Regulament privind initierea, aprobarea,monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii – 2014

crm консалтингаудит сайта стоимостьукладка штучного паркета своими руками видеокак найти человека через gpsany game