Licentă

Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare, care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. Conform procesului Bologna, treapta de licență corespunde unui număr de 180 – 240 de credite de studiu transferabile (ECTS).  Pentru cursurile de zi, numărul de credite transferabile alocat unui an de studiu fiind de 60, durata studiilor este:

3 ani (minimum 180 de credite transferabile) pentru monospecialități;

4 ani (minimum 240 de credite transferabile) pentru specialități duble.

Studiile de licență sunt finalizate prin examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență.

Facultatea de Istorie și Filosofie pregătește la Ciclul I, Licență specialiști de înaltă calificare în domeniile:

 

I. științe umanistice:

Programe de studii (180 credite=3 ani frecvență de zi/4 ani frecvență redusă):

 1. Istorie,
 2. Arheologie,
 3. Muzeografie,
 4. Etnologie,
 5. Antropologie
 6. Filosofie,
 7. Studiul religiilor.

 

II. științe ale educației:  

Programe de studii (240 credite=4ani frecvență de zi/5 ani frecvență redusă):

 1. Istorie și geografie
 2. Istorie și limba engleză
 3. Istorie și limba franceză

 

III. servicii:

Programe de studii (180 credite=3 ani frecvență de zi/4 ani frecvență redusă):

 1. Turism (cultural)