Oferta Educaţională

Licenţă

* Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare, care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. 

Masterat

* Studiile universitare de master sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea competențelor de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale

Doctorat

*