Managementul facultatii


DECANAT

 1. Ion EREMIA, dr. hab., prof. univ., decan
 2. Dumitru DODU, dr., conf. univ., prodecan

CONSILIUL FACULTĂŢII

 1. daklinza priRealegere..
 2. Realegere… 

COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII

 1. Valentin TOMULEŢ, dr. hab., prof. univ. – preşedinte
 2. Ion EREMIA, dr. hab., prof. univ., decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie;
 3. Dumitru DODU, dr., conf. univ., prodecanul facultăţii
 4. Sergiu MATVEEV, dr., conf. univ., şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie
 5. Ion NICULIŢĂ, dr. hab., prof. univ.
 6. Pavel COCÂRLĂ, dr. hab., prof. univ.
 7. Ion GUMENÂI, dr. hab., conf. univ.
 8. Eugenia SAHARNEANU, dr. hab., prof. univ.
 9. Liliana ROTARU, dr., conf. univ.
 10. Cristina GHERASIM, lector
 11. Petru VICOL, angajator, directorul Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală
 12. Ana BOGACIUC, studentă
 13. Cătălina PLINSCHI, studentă
 14. Tatiana TANAS – secretar 

Biroul Facultății de Istorie si Filosofie

 1. Eremia Ion – decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 2. Dodul Dumitru – prodecanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 3. Bercu Igor – prodecanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 4. Matveev Sergiu – director Departament Istoria Românilor, Universală şi Arheologie
 5. Saharneanu Eudochia – director Departament Filosofie şi Antropologie
 6. Tomuleţ Valentin – șeful Comisiei de asigurare a calităţii
 7. Zanoci Aurel – directorul şcolii doctorale

Comisia electorală a Facultății de Istorie si Filosofie

 1. Niculiţă Ion, dr. hab., prof. univ.
 2. Dodul Dumitru, dr., conf. univ.
 3. Morari Ion, student, preş. ASUSM
 4. Coandă Svetlana, dr. hab., conf., preş. org. sind.

SECRETARIAT

Secretar – Ana BOGACIUC

Telefon: +373 22 24 40 22

 

Metodist secția învățământ cu frecvență redusă – Igor BERCU

Telefon: +373 22 24 40 22