Managementul facultăţii

DECANAT

 1. Sergiu MATVEEV, dr., conf. univ., decan
 2. Igor BERCU, lector univ., prodecan

CONSILIUL FACULTĂŢII

 1. daklinza priRealegere..
 2. Realegere…

COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII

 1. Valentin TOMULEŢ, dr. hab., prof. univ. – preşedinte
 2. Sergiu MATVEEV, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 3. Ion EREMIA, dr. hab., prof. univ., şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie
 4. Dumitru DODU, dr., conf. univ., şeful Departamentului Filosofie şi Antropologie
 5. Ion NICULIŢĂ, dr. hab., prof. univ.
 6. Pavel COCÂRLĂ, dr. hab., prof. univ.
 7. Eugenia SAHARNEANU, dr. hab., prof. univ.
 8. Liliana ROTARU, dr., conf. univ.
 9. Cristina GHERASIM, dr., lector
 10. Petru VICOL, angajator, directorul Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală
 11. Cătălina PLINSCHI, studentă
 12. Tatiana TANAS – secretar

BIROUL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

 1. Sergiu Matveev – decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 2. Igor Bercu – prodecanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 3. Ion Eremia – director Departament Istoria Românilor, Universală şi Arheologie 
 4. Dumitru Dodul – director Departament Filosofie şi Antropologie
 5. Valentin Tomuleţ – șeful Comisiei de asigurare a calităţii
 6. Aurel Zanoci – directorul şcolii doctorale

COMISIA ELECTORALĂ A FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

 1. Ion Niculiţă , dr. hab., prof. univ.
 2. Dumitru Dodul, dr., conf. univ.
 3. Svetlana Coandă, dr. hab., conf., preş. org. sind.
 4. Iulian Criminceanu, student, rep. ASUSM

SECRETARIAT

Secretar – Ludmila PAVLOV

Telefon: +373 22 244022

Metodist secția învățământ cu frecvență redusă – Igor BERCU

Telefon: +373 22 24 40 22