Management, consiliul profesoral si comisia de asigurare a calitatii

 

Decan  –    conf. doctor Ion GUMENÂI

Telefon: +373 22 57 75 91

E-mail: gumenai@gmail.com

Prodecan – conf. doctor Dumitru DODU

Telefon: +373 22 57 75 93

E-mail: doduld@mail.ru

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE:

 1. conf. doctor Ion GUMENÂI – decan
 2. conf. doctor Dumitru DODU – prodecan
 3. profesor univ. dr. hab. Ion EREMIA – șef Departamentul Istoria Românilor, Istoria Universală și Arheologie
 4. profesor univ. dr. hab. Eudochia SAHARNEANU – șef departamentul filosofie și Antropologie
 5. conf. doctor Lidia MOLDOVAN – secretar
 6. profesor univ. dr. hab. Ion NICULIȚĂ
 7. profesor univ. dr. hab. Pavel COCÂRLĂ
 8. profesor univ. dr. hab. Svetlana COANDĂ
 9. profesor univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ
 10. profesor univ. dr. hab. Dumitru CĂLDARE
 11. profesor univ. dr. hab. Vasile ȚAPOC
 12. conf. doctor Emil DRAGNEV
 13. conf. doctor Virgiliu PÂSLARIUC
 14. conf. doctor Gheorghe PALADE
 15. conf. doctor Liliana ROTARU
 16. conf. doctor Sergiu MATVEEV
 17. conf. doctor Igor ȘAROV
 18. conf. doctor Angela SUCEVEANU
 19. conf. doctor Aurel ZANOCI
 20. lector superior Igor BERCU
 21. student Diana DODON
 22. student Lilia NENESCU
 23. student Nadejda NEAGU
 24. student Adrian POPA
 25. student Maria NEAGA

 

COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII

 1. profesor univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ – președinte
 2. conf. doctor Ion GUMENÂI
 3. conf. doctor Dumitru DODU
 4. profesor univ. dr. hab. Ion EREMIA
 5. profesor univ. dr. hab. Eudochia SAHARNEANU
 6. lector superior Alexandru LUPUȘOR
 7. profesor univ. dr. hab. Ion NICULIȚĂ
 8. profesor univ. dr. hab. Pavel COCÂRLĂ
 9. student Artur DUMANSCHI
 10. student Adrian ROȘCA
 11. angajator Eugen SAVA

SECRETARIAT

Secretar – Bogaciuc Ana

Telefon: +373 22 57 75 92

 

Metodist secția învățământ cu frecvență redusă – Butcu Marina

Telefon: +373 22 57 78 40

 

 


телеканал возрождение владимир мунтянпоиск вирусов онлайнмихаил безлепкин интервьюбиол отзывырасширительный бак в