CMPC 2011

Colocviul internaţional „Formarea Profesională a managerilor patrimoniului cultural” 

Responsabil: dr. conf. Valeriu Cavruc

Perioada de desfăşurare:  8 – 10 mai 2011.

Loc de desfăşurare:

 • USM, Chişinău;
 • UPS „Ion Creangă”, Chişinău;
 • Orheiul Vechi.

Parteneri:

 • Ministerul Culturii a Republicii Moldova;
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
 • Centrul de Pregătire Profesională în domeniul Culturii din România.

Participanţi:

 • 10 conferenţiari (cadre didactice universitare, cercetători, specialişti în domeniul managementului patrimoniului cultural şi a formării profesionale, din R. Moldova şi România);
 • 30 auditori (cercetători, cadre universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din R. Moldova);
 • 5 reprezentanţi ai presei din R. Moldova.

Activităţi:

 • 10 conferinţe, prezentate de specialişti experţi din România şi R. Moldova în domeniul patrimoniului cultural şi a formării profesionale;
 • Masa Rotundă „Resurse şi modalităţi de formare profesională în domeniul managementului patrimoniului cultural”;
 • Vizită de documentare la complexul istorico-cultural Orheiul Vechi.

Rezultate:

 • Stabilirea priorităţii în domeniul formării profesionale – Bazele arheologiei geo-spaţiale (cercetări de suprafaţă, prospectări electro-magnetice topografie, cartografie, baze de date, GIS);
 • Identificarea resursei financiare – Fondul Cultural Român;
 • Convenirea parteneriatului cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din România, Centrul de Pregătire Profesională în domeniul Culturii din România;
 • Stabilirea criteriilor de admitere la cursuri de formare în domeniul arheologiei geo-spaţiale (15 tineri arheologi din R. Moldova).

 

 

 

 

 

 

Studiu de teren pentru reperarea şi obţinerea de coordonate GPS a mănăstirilor din Ţara Făgăraşului 

Responsabil: dr. conf. Sergiu Matveev

Perioada de desfăşurare: 29 august – 2 septembrie 2011.

Loc de desfăşurare:

Ţara Făgăraşului, (jud. Braşov, România)

Parteneri:

-          Organizatori principali:

 • Asociaţia Culturală Ştefan Mailat (Făgăraş, România);
 • CMPC (USM).

-          Parteneri:

 • Facultatea de Istorie şi Patriomoniu „Nicolae Lupu” (Sibiu, România);
 • Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu” (Cahul, Republica Moldova).

Participanţi:

10 specialişti (cadre didactice universitare, cercetători, specialişti în domeniul managementului patrimoniului cultural şi a formării profesionale şi doctoranzi din R. Moldova şi România).

Activităţi:

 • Depistarea, reperarea şi obţinerea de coordonate GPS a mănăstirilor din Ţara Făgăraşului distruse în secolul al XVIII-lea;
 • Masa Rotundă „Rezultatele Studiului de teren pentru reperarea şi obţinerea de coordonate GPS a mănăstirilor din Ţara Făgăraşului”;
 • Crearea unei liste a mănăstirilor distruse în sec. XVIII din Ţara Făgăraşului.

Rezultate:

 • Vizitarea mănăstirilor de la Dejani, Berivoi, Şinca Nouă, Şinca Veche, Drăguş, atât ridicate pe vechile amplasamente cât şi cele a căror amplasare erau doar presupuse;
 • Identificarea a 3 mănăstiri care nu sunt cercetate arheologic şi ale căror ruine se odihnesc încă sub pământ;
 • Realizarea vizitelor de studiu la biserica fortificată din Cincşor, mănăstirea de la Cârţa, castrul roman de la Feldioara;
 • Prezentarea la Consiliul judeţean a unui Raport cu lista monumentelor descoperite pentru a fi incluse în repertoriul monumentelor şi siturilor arheologice;
 • Stabilirea criteriilor de cercetare ulterioară a unor puncte noi depistate cu participarea studenţilor de la specializarea arheologie din Republica Moldova şi România.

 

 

 

 

 

Află alte detalii pe:

http://www.sssmatveev.narod.ru/cv/proiecte/gps_fagaras/

 

Arheologia digitală şi spaţială ARHE-GIS 

Responsabil: dr. conf. Valeriu Cavruc

Perioada de desfăşurare: 3 – 17 octombrie 2011

 

Loc de desfăşurare:

 • Centrul de Formare Profesională în domeniul Culturii;
 • Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe, România);
 • Siturile arheologice Zoltan, Olteni, Breţcu (jud. Covasna).

 

Parteneri:

-          Organizator principal:

 • Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe, România).

-          Parteneri:

 • CMPC (USM);
 • Centrul de Formare Profesională în domeniul Culturii, România.

Participanţi:

 • 6 conferenţiari (cadre didactice universitare, cercetători, specialişti în domeniul managementului patrimoniului cultural şi a formării profesionale, din R. Moldova şi România);
 • 25 auditori (15 tineri arheologi R. Moldova şi 10 tineri arheologi din România).

Activităţi:

 • Prelegeri privind GIS;
 • Exerciţii practice privind utilizarea staţiei totale şi a GPS;
 • Aplicaţii în teren (localizarea, cartarea şi cartarea siturilor arheologice);
 • Documentarea la muzeele din judeţele Braşov şi Covasna, în vederea testării tehnicilor digitale în expuneri muzeale;
 • Evaluarea abilităţilor profesionale ale cursanţilor.

Rezultate:

 • Însuşirea bazelor teoretice ale arheologiei geo-spaţiale;
 • Formarea abilităţilor practice în utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de localizare şi delimitare a siturilor arheologice;
 • Formarea competenţelor privind principiile salvgardării patrimoniului arheologic prin integrarea acestuia în sfera activităţilor economice, turistice şi a strategiilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

 

 

 

 

 

Află alte detalii pe:

http://www.mesageruldecovasna.ro/2011/10/02/page/2/

 

Expoziţie şi conferinţă „Basarabia şi Marea Unire”  

Responsabil: dr. conf. Valeriu Cavruc

Perioada de desfăşurare:

 • Prima etapă: 28 noiembrie – 1 decembrie 2011 (România);
 • Etapa a doua: martie-aprilie 2012 (USM).

Loc de desfăşurare:

 • Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe, România);
 • Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (Miercurea Ciuc, România);
 • Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău, Republica Moldova).

Parteneri:

-          Organizatori principali:

 • CMPC (USM);
 • Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe, România);

-          Parteneri:

 • Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (Miercurea Ciuc);
 • Arhiva Naţională a Republicii Moldova;
 • Asociaţia Istoricilor a Republicii Moldova.

Participanţi:

 • 15 conferenţiari  (cadre didactice universitare, cercetători, specialişti în domeniul managementului patrimoniului cultural şi a formării profesionale, din R. Moldova şi România);
 • 60 auditori (studenţi, elevi, intelectuali din diverse centre de educaţie şi cercetare din România).

Activităţi:

 • Organizarea expoziţiei foto-documentare „Basarabia şi Marea Unire”;
 • Prezentarea referatelor privind locul şi rolul Unirii Basarabiei cu România;
 • Dezbateri privind situaţia politico-economică şi culturală din Republica Moldova în ultimul deceniu.

Rezultate:

 • Promovarea istoriei naţionale şi a patrimoniului Republicii Moldova.

 

 

 

 

 

 

Cercetări arheologice la situl fortificat Stolniceni (r. Hânceşti)  

Responsabil: dr. conf. Tudor Arnăut

Perioada de desfăşurare: 1 – 31 august 2011.

Loc de desfăşurare:

com. Stolniceni (r. Hânceşti, Republica Moldova).

Parteneri:

-          Organizator principal:

CMPC (USM).

-          Parteneri:

 • Muzeul Naţional al Armatei al Ministerului Apărării Naţionale al RM;
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Haşdeu” (Cahul);
 • Universitatea „Spiru Haret” (Bucureşti).

Participanţi:

 • 4 cadre didactice universitare, cercetători, specialişti în domeniul arheologiei, sociologiei, antropologiei şi managementului patrimoniului cultural din R. Moldova şi România;
 • 22 de studenţi şi tineri arheologi R. Moldova;
 • 27 soldaţi din Armata Republicii Moldova.

Activităţi:

 • Investigarea complexelor funerare din incinta de la Stolniceni;
 • Promovarea salvgardării patrimoniului naţional în mediul comunitar;
 • Propagarea valorilor cultural-istorice locale în mediul comunitar;
 • Familiarizarea şi formarea cunoştinţelor în rândul ostaşilor Armatei Naţionale cu cultura şi civilizaţia tracilor septentrionali în a doua jumătate a mileniului i a. Chr.

Rezultate:

 • Cercetarea şi evaluarea sitului de la Stolniceni şi a vestigiilor recuperate;
 • Formarea competenţelor de cercetare a unui sit arheologic la studenţi;
 • Formarea deprinderilor de prelucrarea a artefactelor arheologice;
 • Impactul valorilor artefactelor descoperite în incinta de la Stolniceni asupra celor interesaţi de istoria veche a spaţiului dintre Prut şi Nistru;
 • Valorificarea ştiinţifică a monumentului de la Stolniceni pe plan regional, naţional şi european.

укладка штучного паркетаКомпания Трилансайт: www.trilan.rutks tour отзывылобановский харьковинтернет магазин детский