Centrul de Management al Patrimoniului Cultural

CMPC începe activitatea la data de 1 septembrie 2010, conform Ordinului Rectorului Universităţii de Stat din Moldova nr. 267 din 24.08.2010, în scopul modernizării învăţământului superior universitar.

CMPC activează în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în strânsa colaborare cu Catedra de Arheologie şi Istorie Antică.

 Conducerea

Obiectivele generale ale CMPC                                                                                  

  1. Formarea resursei umane capabile să asigure managementul performant al patrimoniului cultural al Republicii Moldova;
  2. Salvgardarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova;
  3. Promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova în ţară şi peste hotare.

Parteneri instituţionali 

  • Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, România)
  • Muzeul “Ţării Făgăraşului” (Făgăraş, România)
  • Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (Bucureşti, România)
  • Platforma ArheoInvest (Iaşi, România)
  • Institutul Cultural Român (Bucureşti, România)

Activităţi

 

 

 купить игрушечную каретуaleksandrlobanovskiy.blogspotдетский набор доктораotz sovetnegпосуда для детей