Prezentare

   

     În conformitate cu ordinul Ministerului Învățământului Superior al fostei URSS din 14 iulie 1948 a fost înființată Catedra de Materialism istoric și dialectic. Catedra a fost condusă de Pavel Kovcegov (1949-1964). Alexei Sceglov (1964-1973), Leonid Grisanov (1973-1976), Vladimir Știuca (1976-1987), Pavel Vizir (1987-1997), Eudochia Saharneanu (1997-1998), Vasile Țapoc (1998-2004), Eudochia Saharneanu (2004 – până în prezent).

     În ultimii 20 ani activitatea Departamentului Filosofie şi Antropologie a fost determinată de complexitatea şi profunzimea proceselor ce au marcat ultimul deceniu al secolului XX. Astfel, începând cu anii 90 ai sec. XX Departamentul Filosofie și Antropologie începe valorificarea unor noi direcţii de cercetare şi promovare a cunoştinţelor îna domeniile: Istoria Filosofiei universale şi naţionale, Filosofiei şi Metodologiei ştiinţei, Filosofiei sociale, Filosofiei istoriei, Filosofiei culturii, Filosofiei creaţiei, Filosofiei limbajului, Filosofiei comunicării, Filosofiei politice etc. Promovarea cadrelor didactice talentate cu o pregătire multidisciplinară este un obiectiv major al Departamentului. Acest lucru ne-a permis în condiţiile unei paradigme educaţionale noi, racordate la cerinţele înaintate de UE să începem pregătirea specialităţilor în domenii noi. În spiritul paradigmei interdisciplinarităţii şi din perspectiva explorării unor noi domenii, a racordării la orientările dominante în dezvoltarea învăţământului academic în ţările dezvoltate Departamentul a iniţiat în 2005 pregătirea la o nouă specialitate – Antropologia şi concomitent valorificarea unei noi direcţii de cercetare, Dezbateri contemporane în antropologie. Actualmente la departament activează 3 doctori habilitaţi în Filosofie, profesori universitari (Vasile Ţapoc, Pavel Vizir și Eudochia Saharneanu); 2 doctori habilitaţi, conferenţiari universitari (Dumitru Căldare, Svetlana Coandă); 3 doctori, conferenţiari universitari (Angela Suceveanu, Eugenia Bogatu, Dumitru Dodul); lectori superiori, (Angela Popa), lectori universitari (Alexandru Lupuşor, Tatiana Mărgărint, Vera Erhan, Victoria Vrabie, Sorin Scutelnic).

     Înaltul potenţial ştiinţific al departamentului este confirmat prin faptul funcţionării în cadrul a trei seminare ştiinţifice de profil, şi respectiv a consiliilor de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe filosofice: 631.01 Ontologie şi Gnoseologie; 631.02  Istoria filosofiei; 631.04 Filosofia și Metodologia Ştiinţei.

     Din această perspectivă sunt valorificate în primul rând aspectele metodologice, metodele şi tehnicile de cercetare socială,  evidenţierea abilităţilor de comunicare în activitatea profesională, precum şi valorificarea competenţelor şi aplicarea lor eficientă în activitatea instructiv-educativă.