Profesori

Eremia Ion

doctor habilitat, profesor universitar, șeful Departamentului de istorie a românilor, istorie universală și arhelogie
E-mail: ion_eremia_2007@yahoo.com

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor

 

Băţ Mihai

 

lector universitar
E-mail: mb_usm@yahoo.com

 

Bercu Igor

lector universitar
E-mail: bercuigor@gmail.com

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor

 

Candu Teodor

doctor, conf., universitar
E-mail: teodorcandu@yahoo.com

CV

Lista publicatiilor

 

Rotaru Liliana

 

doctor, conferențiar universitar
E-mail:lilianaefrim@gmail.com

CV

Lista cursurilor

Lista publicaţiilor

   

Cocârlă Pavel

doctor habilitat, profesor universitar
E-mail: pavelcocarla@ yahoo. com

CV

Lista publicatiilor

 

Corman Galina

lector universitar
E-mail:galina_corman@yahoo.de

CV

 

Corobcean Andrei

doctor, lector universitar
E-mail: andrei_corobcean@yahoo.com

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor

Corobcean Andrei

Dragnev Emil

doctor, conferenţiar universitar
E-mail: edragnev@gmail.com

CV

Lista cursurilor

Dragnev Emil

Matveev Sergiu

doctor, conferenţiar universitar
Decan

E-mail: sssmatveev@yahoo.com

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor

Matveev Sergiu

Neaga Rodica

 

E-mail: neaga_rodica@mail.ru

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor

 

 

Niculiţă Ion

doctor habilitat, profesor universitar
E-mail: catedra.arheologie@yahoo.com

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor

 

Pâslariuc Virgil

doctor, conferenţiar universitar
E-mail: paslariuc@usm.md

CV

Lista publicatiilor

 

Petrencu Anatol

doctor habilitat, profesor universitar
E-mail: anatol_petrencu@yahoo.com

CV

Lista publicatiilor

 

Tomuleţ Valentin

doctor habilitat, profesor universitar
E-mail: v.tomulet@yahoo.com

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor

 

Xenofontov Ion

doctor, lector universitar
E-mail:

CV

Lista publicatiilor

Zanoci Aurel

doctor, conferenţiar universitar
E-mail: zanoci@usm.md

CV

Lista cursurilor

Lista publicatiilor