Prezentare

Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a fost format în baza a trei catedre, Istoria Românilor, Istoria Universală şi Arheologie şi istorie veche, conform deciziei Senatului Univerităţii de Stat di Moldova şi a început să activeze din 2 septembrie 2013. În cadrul Departamentului îşi desfăşoară activitatea 31 de cadre didactico-ştiinţifice, dintre care, pe parcursul anului de studiu 2013-2014, au activat  8 persoane prin cumul intern şi 6 persoane prin cumul extern.

Potenţialul didactico-ştiinţific al Departamentului este reprezentat de 8 doctori habilitaţi, profesori universitari, 16 doctori, conferenţiari universitari, 2 doctori, lectori superiori, 2 lectori superiori, 3 lectori.

Cadrele didactice ale Departamentului asigură predarea cursurilor la secţia de zi şi secţia frecvenţă redusă la specialităţile: istorie, istorie şi ştiinţe ale educaţiei, arheologie, etnologie, muzeografie etc.

Profesorii Departamentului asigură pregătirea cadrelor didactico-ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat la specialităţile Istoria Românilor (pe perioade), Istoria Universală (pe perioade), Arheologie. În cadrul Departamentului activează Seminarele Ştiinţifice de profil pentru examinarea tezelor de doctor/doctor habilitat la specialităţile indicate, funcţionează Consiiliie ştiinţifice pentru conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor/doctor habilitat.

 

Telefoane de contact: 022 57 78 40; 022 57 78 41.

E-mail: catedraistoriaromanilor@yahoo.com