Departamentul Istoria Românilor, Istoria Universală şi Arheologie

 

Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a fost format în baza a trei catedre, Istoria Românilor, Istoria Universală şi Arheologie şi Istorie Veche, conform deciziei Senatului Universităţii de Stat din Moldova şi a început să activeze din 2 septembrie 2013. În cadrul Departamentului îşi desfăşoară activitatea 30 de cadre didactico-ştiinţifice.

Potenţialul didactico-ştiinţific al Departamentului este reprezentat de 6 doctori habilitaţi, profesori universitari, 14 doctori, conferenţiari universitari, 8 lectori, 2 asistenți.

Cadrele didactice ale Departamentului asigură predarea cursurilor la secţia de zi şi secţia frecvenţă redusă la specialităţile: istorie, istorie şi ştiinţe ale educaţiei, istorie și limbă engleză etc.

Profesorii Departamentului prin Școala Doctorală asigură pregătirea cadrelor didactico-ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat la specialităţile Istoria Românilor (pe perioade), Istoria Universală (pe perioade) și Arheologie. În cadrul Departamentului activează Seminarele Ştiinţifice de profil pentru examinarea tezelor de doctor/doctor habilitat la specialităţile indicate, funcţionează Consiiliie ştiinţifice pentru conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor/doctor habilitat.

 

Telefoane de contact: 022 57 78 40; 022 57 78 41.

E-mail: catedraistoriaromanilor@yahoo.com