Studii superioare de doctorat

Categorii:Anunţuri

 

În atenţia candidaţilor la studii superioare de doctorat la Şcoala doctorală Istorie, Arheologie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova!

 

ÎNSCRIEREA candidaţilor la doctorat se va desfăşura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 – 12 octombrie 2018 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A. Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe http://usm.md/?p=20133&lang=ro

ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfăşoară în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM în şedinţa din 3 aprilie 2018 (vezi anexa Metodologie_admitere). 

În urma competiţiei proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Şcolii doctorale Istorie, Arheologie şi Filosofie i s-au alocat 10 locuri cu finanţare de la bugetul de stat  (Ordin nr. 1382 din 14 septembrie 2018  al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Şcoli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019).

Lista proiectelor finanţate de la bugetul de stat:

Nr.

Domeniu ştiinţific

Program de doctorat

Nume, prenume conducător de doctorat

Titlu proiect

Forma de studii

1

6. Ştiinţe umanistice

613.01 – Arheologie

Zanoci Aurel

Locuinţele şi anexele gospodăreşti ale comunităţilor din spaţiul pruto-nistrean în secolele XII-III a. Chr.

 

cu frecvenţă

2

6. Ştiinţe umanistice

611.02 – Istoria românilor

Eremia Ion

Relaţiile interetnice din RSSM şi Republica Moldova (1985-2018)

cu frecvenţă redusă

3

6. Ştiinţe umanistice

613.01 – Arheologie

Vornic Vlad

Migraţia şi prezenţa goţilor în spaţiul carpato-nistrean (în lumina descoperirilor din necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Dănceni)

cu frecvenţă redusă

4

6. Ştiinţe umanistice

611.02 – Istoria românilor

Solomon Constantin

Contribuţia ONG-urilor la realizarea parcursului european al Republicii Moldova

cu frecvenţă redusă

5

6. Ştiinţe umanistice

611.02 – Istoria românilor

Gumenâi Ion

Preoţi basarabeni în România comunista

cu frecvenţă redusă

6

6. Ştiinţe umanistice

611.02 – Istoria românilor

Dragnev Emil

Politici ecleziastice în Moldova Movileştilor în contextul multiconfesional European (sfârşitul sec. XVI – prima treime a sec. XVII)

cu frecvenţă redusă

7

6. Ştiinţe umanistice

631.01 – Ontologie şi gnoseologie

Saharneanu Eudochia

Conceptualizarea filosofică a identităţii socio-culturale în contextul formării societăţii plurale contemporane

cu frecvenţă

8

6. Ştiinţe umanistice

611.02 – Istoria românilor

Tomuleţ Valentin

Emigraţia populaţiei din Basarabia în Caucaz, Siberia şi Extremul Orient (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX)

cu frecvenţă redusă

9

6. Ştiinţe umanistice

631.01 – Ontologie şi gnoseologie

Bogatu Eugenia

Problematologia ca model cognitivist în filosofie

cu frecvenţă redusă

10

6. Ştiinţe umanistice

611.02 – Istoria românilor

Eremia Ion

Aspectele evoluţiei  raporturilor economice Republica Moldova – Uniunea Europeană (1994-2017)

cu frecvenţă redusă

Probele de admitere (vezi anexa Probe_admitere), inclusiv testul de cunoaştere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 15-19 octombrie 2018. Perioada de contestare este 22-23 octombrie 2018. Afişarea rezultatelor finale de admitere şi semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 25-26 octombrie 2018. Studiile încep la 1 noiembrie 2018.

 Pentru informaţii suplimentare contactaţi directorul Şcolii doctorale, dr. conf. univ. Aurel Zanoci (azanoci@gmail.com)

Anexe:

Metodologia admitere

Formular cerere admitere doctorat USM

Probe admitere