VIAŢA COTIDIANĂ ÎN SPAŢIUL EST-EUROPEAN

Categorii:Anunţuri, Restul...

Institutul Patrimoniului Cultural în colaborare cu Institutul de Arheologie Iași, Academia Română, Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, organizează, la 29-30 octombrie 2018, Conferința Științifică Internațională „Viața cotidiană în spațiul est-european din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare”.

Ne propunem să abordăm, din mai multe perspective, tema vieții cotidiene în spațiul est-european din cele mai vechi timpuri până în prezent, cu toate palierele sale (mediu de locuire/habitat, starea populației și familiei, alimentație, vestimentație, evoluție economică, credințe religioase, viață culturală, educație, divertisment ș.a.). Această manifestare științifică îşi propune să reconstituie, pe baza surselor istorice, etnografice, iconografice ș.a., viaţa de zi cu zi a indivizilor, grupurilor sociale sau profesionale, prin încercarea de restituire a memoriei personale sau colective.

Cunoscând și apreciind contribuția Dumneavoastră în domeniu, vă invităm să participați la această conferință. Cu speranța că veți onora invitația noastră, vă rugăm să vă înregistrați și să transmiteți titlul și rezumatul comunicării până la data de 30 septembrie 2018, completând Formularul de participare*. Rezumatele prezentate vor avea între 1800–2000 de semne cu spatii.

Fiecare participant se poate înscrie la lucrările conferinței cu o singură comunicare. Comitetul de organizare își rezervă dreptul de a confirma cererile de participare la conferință.

Limbile de comunicare ale conferinţei vor fi română, engleză și rusă.

Lucrările conferinței se vor desfășura la Institutul Patrimoniului Cultural (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1).

Cheltuielile de cazare și transport vor fi acoperite de către participanții la conferință.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe următoarele adrese de email: addolghi.ipc@gmail.com și ludmila.pirnau@gmail.com.

http://patrimoniu.asm.md/arhive/3231

 

Informație privind completarea formularului de participare (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrZGxKFrtjtpfaq09_Jj3wW_9L0tlyilgtJz-0AaypAIZKA/viewform): Toate câmpurile cu asterisc sunt obligatorii. După ce finalizați completarea formularului tastați „Trimite” („send” / „отправить”), formularul Dvs. va fi expediat comitetului de organizare, iar pe ecran va apărea confirmarea că formularul a fost recepționat.

 

Cu respect,

Comitetul de organizare