IDENŢITĂŢI REGIONALE, NAŢIONALE ŞI LOCALE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI REGIUNEA MĂRII NEGRE ÎN ULTIMII 100 ANI!

Categorii:Restul...

Workshop Internaţional

Bucureşti, 11 – 12 octombrie 2018

Locul desfășurării: Institutul de Istorie; Nicolae Iorga;, Bd. Aviatorilor, nu. 1, București

Termen limită pentru depunerea rezumatelor: 1 iulie 2018
Wokshop-ul internațional organizat de Institutul de Istorie; Nicolae Iorga; și Centrul de Studii de Identitate și Memorie (CSMI) în cadrul proiectului; Schimbul de cunoștințe și culturi academice în domeniul umanitar: Europa și regiunea Mării Negre, sfârșitul secolului XVIII-XXI.

Convenor: Claudia-Florentina Dobre (Institutul de Istorie Nicolae Iorga / CSMI)
Comitetul științific: Ovidiu Cristea, Liliana Deyanova, Keith Hitchins, Karl Kaser, Sergiu Musteață, Maria Pakucs, Kristina Popova,
Izabela Skórzyńska, Cristian Vasile
Comitetul de organizare: Claudia-Florentina Dobre, Maria Mateoniu, Cristian Emilian Ghiță, Valeriu Antonovici, Dominik Gutmeyr
Acum 100 de ani, la sfârșitul primului război mondial, sistemul mondial sa schimbat. Imperiile medievale multietnice europene au dispărut pentru totdeauna. Noi națiuni au apărut pe scena mondială. În noile națiuni, minoritățile noi și vechi au încercat să păstreze și / sau să dezvolte / să transmită identitățile lor locale / regionale / naționale. O Ligă a Națiunilor a fost creată pentru a ajuta noile națiuni să se dezvolte și pentru a-și proteja interesele. Totuși, acest lucru nu a împiedicat cel de-al doilea război mondial și genocidul pe care la adus.

Cu toate acestea, sistemul mondial al națiunilor a supraviețuit atrocităţilor celui de-al doilea război mondial, fiind doar recent provocat de globalizare, probleme de mediu, migrații, tehnologii noi, precum și de înființarea și dezvoltarea entităților transnaționale, cum ar fi Uniunea Europeană. Conferința își propune să găsească răspunsuri la problema identității din Europa Centrală și din regiunea Mării Negre din diferite
perspective: naționale, regionale, locale și culturale. Scopul său este dublu: pe de o parte, să descrie și să analizeze construcția, adaptarea, evoluția și transmiterea identităților naționale / locale / culturale în Europa Centrală și de Est și în Caucaz, văzute ca procese aflate sub influențe occidentale, dar purtând sensuri locale și dobândind forme speciale și conținuturi pe de altă parte, să vedem ce este în joc în construirea unei identități europene și a influenței sale asupra identității naționale / regionale / locale / culturale din Europa Centrală și de Est, precum și din Caucaz.
Conferința va acorda o atenție deosebită impactului ideilor, discursului și practicilor occidentale privind construirea / reconstruirea
identității naționale, regionale și locale în regiunea Mării Negre. Regiunea este stabilită ca un studiu de caz pentru tema conferinței
noastre, deoarece majoritatea țărilor din jurul Mării Negre, dacă nu toate, au adoptat și au asumat un model occidental de construcție a
identității. Cu toate acestea, acest model nu a fost implementat ca atare, dar adaptat contextului local. Acest proces a fost cel mai bine
descris de Popkewitz prin conceptul său de Traveling Libraries, o metaforă pentru ;diferitele seturi de asamblaje, fluxuri și rețele prin
care inteligibilitatea este dată schimbărilor
Un scop important al acestei conferințe este de a discuta utilitatea, transformarea și noile înțelesuri ale unor concepte precum comunitățile imaginare (Anderson, 1983), Invenția tradițiilor (Hobsbawm, Ranger 1983), naționalismul refractat  Brubaker, 1996) în lumea noastră contemporană în regiunea BSR și Europa Centrală. Un alt accent al atelierului nostru va fi analiza rolului imaginilor (inclusiv a imaginilor de propagandă) în modelarea și transmiterea identităților naționale / regionale / locale / culturale, deoarece puterea lor a crescut în ultima vreme datorită noilor medii.
Atelierul își propune să abordeze aspectele menționate mai sus, precum și următoarele subiecte (dar nu numai):

  • Dezvoltarea și evoluția identității naționale în Europa Centrală și în Bazinul Mării Negre
  • Ideologii vechi și noi în identitățile modelate
  • Rolul literaturii, artei, istoriei etc. în construirea identității naționale / locale / regionale
  • Minoritățile din cadrul națiunilor
  • Redefinirea identităților naționale în UE
  • Impactul noilor tehnologii asupra creării de noi identități naționale, locale și sociale
  • Noi probleme globale (mediu, migrație etc.) și rolul lor în schimbarea identității regionale, naționale și locale
  • Abordări teoretice ale identităților în Europa Centrală și Bazinul Mării Negre

Vă rugăm să trimiteți rezumatul dvs. de 500 de cuvinte, precum și o scurtă biografie la adresa: saharneanu.eudochia@gmail.com (Coordonatorul proiectului din Republica Moldova) până la 1 iulie 2018. Comisia de selecție vă va informa dacă propunerea dvs. a fost acceptată până la 1 august 2018. Limba conferinței este Engleză. Nu există taxă de participare! O selecție de lucrări prezentate la atelier va
fi publicată în MemoScapes. Jurnalul Român de Studii de Identitate și Memorie, numărul 3 și / sau 4. http://studii-memoriale.ro/index.php/ro/revista-memoscapes/