AVIZ! CONCURS PENTRU SUPLINIREA POSTULUI VACANT DE DECAN AL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

Categorii:Restul...

Conform deciziei Comisiei de Concurs a USM din 28 februarie 2018 şi în conformitate cu Regulament de alegere a organelor de conducere şi de ocupare a posturilor de conducere în
cadrul facultăţilor Universităţii de Stat din Moldova, aprobate la şedinţa Senatului USM din 26 ianuarie 2016, proces verbal nr. 5, la Facultatea de Istorie şi Filosofie se anunţă concursul la
postul de decan al facultăţii. Candidaturile la postul de decan sunt propuse, în conformitate cu Regulamentul menţionat, de departamentele/catedrele facultăţii, Consiliul facultăţii.

La funcţia de decan poate pretinde persoana care:

  • - Este cetăţean al Republicii Moldova;
  • - Deţine titlul ştiinţific şi didactico-ştiinţific;
  • - Cunoaşte limba de stat;
  • - Este titular al Universităţii de Stat din Moldova şi a activat în această instituţie de învăţământ nu mai puţin de 5 ani;
  • - Nu depăşeşte vârsta legală de pensionare;
  • - Demonstrează integritate, corectitudine în relaţii cu colegii;
  • - Are capacităţi manageriale, spirit de echipă.

Candidaturile propuse sunt înregistrate de Comisia de concurs în termen de 2 săptămâni din ziua afişării avizului, în perioada 28 februarie – 15 martie (inclusiv) 2018 în Secţia Resurse Umane (125/bl.central).

Comisia de Concurs