CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ: „PERSONALITĂŢI MARCANTE ÎN ISTORIE” (GALERIE FOTO)

Pe data de 1 decembrie, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, s-a desfășurat Conferința Științifică Studențească ”Personalități marcante în istorie” ediția a IV-a, organizată de Centrul de Excelență Didactico-Academic Studențesc. Evenimentul a fost triplu. Pe lângă conferință s-a sărbătorit Ziua României și de asemenea, în cadrul ședinței plenare a avut loc și prezentarea cărții – „Propaganda politică în România socialistă” de Cristina Preutu. 

Conferința a fost deschisă de decanul Facultății de Istorie și Filosofie Dr. hab., prof. univ. Ion Eremia și șefa Centrului Didactico-Academic al Studenților, Cătălina Plinschi, care, împreună cu dr. conf., Virgil Pâslariuc și dr. conf., Liliana Rotaru, au venit cu un cuvânt de salut pentru participanți.

Partea a doua a evenimentului a presupus lucrul în două ateliere, unde studenții și-au prezentat comunicările și au discutat despre fiecare personalitate în parte. Este de menționat faptul că la conferință au participat studenți de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Facultatea de Litere, USM. De asemenea, au fost participanți de la Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă” și de la Facultatea de Istorie a Universității din București. Fiecărui participant i-s fost înmânată o diplomă de participare, iar cei ce au fost apreciați drept ”cei mai buni” au primit și câte una din cărțile d-nei Preutu. Cele mai bune lucrări au fost selectate spre publicație.

Mulțumim participanților și organizatorilor pentru implicare!

URMEAZĂ GALERIA FOTO: