CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ: “EVENIMENTE ŞI PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE VIEŢII SPIRITUALE DIN SPAŢIUL PRUTO-NISTREAN…”

Astăzi, 24 noiembrie 2017 în incinta Universităţii de Stat din Moldova la ora 10:00 s-au deschis lucrările Conferinţei Internaţionale: „Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi vecinătățile lui în sec. XIX-XX” . Participanţilor la conferinţă a adresat un cuvânt de salut D-na Otilia DANDARA, prorector pentru ativitatea didactică; PS Ioan, Episcop de Soroca; Alexander DOBRJANSKI, decanul Facultăţii de Istorie, Politologie şi Relaţii Internaţionale de la Universitatea Naţională din Cernăuţi în numele lui Fedkovici; ş. a.

După prezentarea comunicărilor în şedinţa plenară, lucrările conferinţei au continuat conform programului. [PROGRAM_CONFERINŢĂ]

URMEAZĂ GALERIA FOTO: