CONFERINŢA NAŢIONALĂ PHILOHISTORISS, EDIŢIA A III-A. CLUJ NAPOCA, 2017

În perioada 1-5 noiembrie 2017, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Asociația Studențească PhiloHistoRiSsa organizat cea de-a treia ediţie a Conferinţei Naţionale PhiloHistoriss. Scopul conferinţei respective a fost de a promova şi dezvolta munca de cercetare în domeniile istorie şi filosofie, cu specializările conexe, precum şi de a conştientiza participanţii la conferinţă şi publicul interesat cu privire la relevanţa cercetării istoriei pentru societatea contemporană.

 

În cadrul lucrărilor conferinței au fost valorificate peste 60 de comunicări ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor de specializări precum: Istorie, Filosofie, Istoria artei, Științe ale informării și documentării, Etnologie, Relații internaționale, Studii europene, Studii de securitate și Studii culturale.

Conferința a găzduit participanți din cadrul a 11 universități din România și Republica Moldova. Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova a fost reprezentată de către Mariana Bubuioc (doctorat), Dina Barcari (doctorat), Sorin Șclearuc (masterat) și Mariana David (masterat). În cadrul lucrărilor pe secțiuni, comunicările acestora au primit un feedback pozitiv, au pornit discuții constructive și au popularizat  subiecte mai puțin cercetate, care țin de istoria Basarabiei și Republicii Moldova.

În perioada conferinței, organizatorii au pregătit diverse activităţi, cum ar fi: tururi ghidate în centrul istoric al oraşului, quiz-night, prelegeri susţinute de profesorii invitaţiși proiecții de film.

 

Ținem să aducem mulțumiri Facultății de Istorie și Filosofiei a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Asociației Studențești PhiloHistoRiSs pentru invitație și pentru buna organizare a întregii conferințe.

 

Autor: Sorin Șclearuc

Photo credit: Marina Trufan