ATENŢIE! BURSE ERASMUS+

Categorii:Restul...

Ofertă de burse Erasmus+ termen 15 octombrie 2017. Bursă Erasmus+ pentru semestru II, anul academic 2017/2018 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Numărul locurilor disponibile pentru Republica Moldova:

 • 7 (licență, master sau doctorat).
 • 5 (Teaching staff/STA)
 • 2 (Administrative staff /STT)

Dosarul se depune ONLINE
https://erasmusplus.uaic.ro/application-procedure-2

Dosarul de candidature pentru Licență (BACHELOR)
https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

 • 1. ID/ passport
 • 2.CV
 • 3.Learning Agreement (vezi pe site-ul UAIC)
 • 4. Adeverința academică (original și traducerea autorizată de notar)
 • 5. Adeverință (că sunteți student) (original and authorized translation into English/ certificate issued in English)
 • 6. Certificat lingvistic (Declarație în formă liberă care certifică că sunteți vorbitor native de română) 
 • 7.Scrisoarea de motivare (to be filled in online, in the application form)
 • 8. Declarația care certifică că ați participat sau nu la programul Erasmus+, dacă da specificați perioada și instituția gazdă.

Toate documentele se perfectează în limba engleză
Dosarul de candidatură M,D, STA și STT vezi

https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

Candidații STA și STT pentru a obține Pre-acceptance document from the host university contactează Dna Ioana Carmen PASTINARU ioana.pastinaru@uaic.ro in mesaj includ CV și intentiile pentru vizita la Iasi,

Condiții: 
Bursa pentru studenți, masteranzi și doctoranzi 750 € pe lună, 0 € travel cost. durata 1 semestru.
grant pentru STT și STA 140 € pe zi, 0 € travel cost.
durata 7 zile (5 zile lucrătoare + 2 zile pe drum)