ŞCOALA DE VARĂ – PRUTUL, AXA DE ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ

Categorii:Restul...

            În perioada zilelor de 21-24 august 2017, la Mânăstirea Secu, județul Neamț, s-a desfășurat școala de vară cu genericul „Prutul, axa de istorie și civilizație românească”. Îndrumați de domnul profesor Valentin Arapu, în cadrul acestei școli au participat studenții și masteranzii Facultății de Istorie și Filosofie din Chișinău. În cadrul prelegilor au fost atinse teme diverse, istorice, etnografice, protejarea patrimoniului, fiind susținute de profesori ai Facultății de Istorie din Iași, Paul Nistor, Corneliu Ciucanu, Mircea Lutic, colaboratori ai Palatului Culturii din Iași, arheologul Costică Asăvoaie, precum și de ofițeri pentru protejarea patrimoniului din județul Neamț, comisarul Vitalie Josanu, în cadrul școlii de vară au fost vizitate Mânăstirile Secu și Sihăstria, Schiturile Nifon Vechi și Nifon Nou, Casa Memorială „Ion Creangă” din Humulești, Palatul „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa și Cetatea Neamț. 

Studenții și masteranzii Facultății de Istorie și Filosofie din Chișinău au avut ocazia de a dezbate probleme de istorie și civilizație, cu profesori și istorici cunoscuți, de asemenea a avut loc și un schimb de experiență cu voluntarii de pe șantierul arheologic Schitul Nifon Vechi, elevi, studenți și seminariști din Iași, Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț etc. Mulțumim organizatorilor și profesorilor pentru ocazia frumoasă de a participa în cadrul unei asemenea școli de vară și de a obține un bagaj bogat de experiență, cunoștințe și prieteni noi.

 

 Mihail BULMAGA 
student anul III, Istorie