ATENŢIE! CAZAREA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR ÎN CAMINELE USM

Categorii:Anunţuri

Conform deciziei Universităţii de Stat din Moldova, Facultăţii de Istorie şi Filosofie i s-au oferit 50 de locuri în camine, respectiv 40 locuri în Caminul  Nr. 19 pentru Studenţii anului I, II, III, şi 10 locuri pentru Masteranzi în Caminul Nr. 10

Repartizarea în cămine se va efectua strict după categorie.

TAXE:

Studenţii anului I, II, III, cazaţi în Căminul Nr. 19, vor achita taxa de 2500 lei. (achitarea iniţială 100%)

Masteranzii cazaţi în Căminul Nr. 10, vor achita taxa de 7000 lei. (achitarea iniţială minim 50%)

 

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE

1.     Adeverinţă (secretariatul Decanatului facultăţii) (pentru anul I)

2.     Copia la buletin.

3.     4 foto ¾.

4.     Taxa pentru cămin (Studenţi Licenţă: 2500 lei – 100 %, Masteranzi: 3500 lei 50% / 7000 lei – 100%)

 

Cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE în ordinea strict descrescătoare a punctelor credit, respectiv a mediilor anului anterior. Studenții care nu ocupă un loc în cămin după Clasament vor avea statut „în așteptare” și vor putea ocupa locurile lăsate libere de către studenți ( din motive: neachitarea taxei, renunţarea la camin etc).

LISTA CU STUDENŢII ŞI MASTERANZII CARE AU OBŢINUT LOC DE CAZARE VA FI PUBLICATĂ PE DATA 28.08.2017