CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ: „REVOLUŢIA MAGHIARĂ DIN 1956. ECOURILE ŞI IMPACTUL EI ASUPRA RRS MOLDOVENEASCĂ”

      La mijlocul acestei luni, în Sala Senatului a Universității de Stat din Moldova, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Revoluţia Maghiară din 1956. Ecourile şi impactul ei asupra RSS Moldovenească”.

Deschiderea conferinţei a început cu vernisarea Expoziţiei „Revoluţia Maghiară din 1956” şi a expoziţiei personale a scriitorului Boris Marian. În debutul conferinței, cu un mesaj de salut s-au adresat publicului doamna Monica Ba- buc, Ministrul Culturii, domnul Ion Guceac, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, domnul Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, doctor habilitat, rectorul USM, Excelenţa Sa domnul Mátyás Szilágyi, Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, şi domnul Ion Gumenâi, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

 

După deschiderea oficială a conferinţei au urmat comu- nicările ştiinţifice împărţite în 4 paneluri.

În cadrul Panelului 1 cu titlul „Revoluția maghiară văzută de martorii oculari”, moderat de domnul Igor Șarov, viceministrul Culturii, doctor, conferenţiar universitar USM, au participat: domnul György Fekete, Președintele Academiei de Arte din Ungaria, domnul Boris Marian, scriitor, decorat cu ordinul Revoluției din 1956, şi doamna Maria Wittner, membră a delegaţiei ungare. După o serie de întrebări şi discuţii a urmat Panelul 2, moderat de domnul Octavian Țîcu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie, AȘM.

În cadrul panelului 2, cu comunicări ştiinţifice au participat: doamna Dalia Báthory, istoric, Ungaria/ România ( cu comunicarea: O privire din Germania asupra Revoluției din 1956 din Ungaria. Presă și istoriografie); domnul Marton Bekes, doctor în istorie, Ungaria (cu comunicarea: Pentru libertate și independență – Revoluția și lupta pentru libertate a Ungariei în 1956); domnul Igor Cașu, lector universitar, doctor, director al Centrului de Studiere a Totalitarismului, Facultatea de Istorie și Filosofie, USM (cu comunicarea: Reacția populației RSSM la Revoluția Maghiară din 1956: percepții sociale și etnice). După comunicările ştiinţifice din panelul 2 a urmat deschiderea Panelului 3, moderator fiind domnul Ion Gumenâi. În cadrul panelului 3 au participat: doamna Diana Dumitru, doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (cu comunicarea: Reflectarea Revoluției Maghiare în emisiunile postului de radio Europa Liberă și impactul acestora asupra opiniei publice din RSS Moldovenească); domnul Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor, USM (cu comunicarea: Revoluția Maghiară în presa sovietică a epocii); domnul Andrei Cușco, doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”/USM (cu comunicarea: Revoluția Maghiară din 1956 în context internațional: privire de ansamblu și câteva concluzii). După întrebările adresate participanţilor a urmat ultimul panel de comunicări ştiinţifice (panelul 4) moderat de domnul Ion Eremia, șeful Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, USM. Panelul 4 a pus în discuţie Revoluția Maghiară din 1956 reflectată în arhivele din Republica Moldova, în cadrul căruia au participat cu comunicări ştiinţifice: domnul Ion Varta, doctor în istorie, Director general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, domnul Roman Dlujanschi, director general, Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova.

 

În final organizatorii au adus sincere mulţumiri participanţilor şi celor prezenţi pentru buna organizare a acestui important eveniment din istoria poporului maghiar.

 

Iulian CRIMINCEANU,
student, anul II, specialitatea Istorie
 

 

GALERIE FOTO

 

Sursa Imagini: http://mitropolia.md/

otz sovetnegроботы праймinterpret languageenglish translatedпромывка скважины после бурения