CERTIFICAT DE EVALUARE EXTERNA A CALITATII – Filosofie

Categorii:Restul...

În baza rezultatelor evaluarii externe, Consiliul de Conducere al Agentiei Nationale de Asigurare a Calitatii in Educatie si Cercetare a luat decizia nr. 18 din 23.02.2018 de acreditare a programului de studii superioare de licenta 0223.1 Filosofie, forma de invatamint cu frecventa pentru perioada de 5 ani; si decizia nr. 12 din 11.05.2018 de autorizare de functionare provizorie a programului de studii superioare de masterat Filosofie, antropologie si management cultural, forma de invatamint cu frecventa pentru perioada de 5 ani.