Conferinţa ştiinţifică „INTEGRARE PRIN CERCETARE SI INOVARE”

Categorii:Restul...

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova, Facultățile USM în colaborare cu Școlile Doctorale organizează în data de 8-9 noiembrie 2018 Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”. Participanţi eligibili: doctoranzi şi cadre didactice din cadrul USM, cât şi de la alte universităţi din ţară şi de peste hotare. Conferinţa ştiinţifică se va desfăşura în următoarele secţiuni după cum urmează: Ştiinţe ale naturii şi exacte:Biologie şi Pedologie; Chimie şi Tehnologie Chimică; Fizică şi Inginerie; Matematică și Matematică; Școala doctorală de matematică și ştiinţa informaţiei; Școala doctorală de științe fizice şi inginereşti; Școala doctorală de științe chimice; Școala doctorală de științe biologice și geonomice. Ştiinţe umanistice:Istorie și Filozofie; Limbi şi Literaturi Străine; Litere; Școala doctorală de istorie, arheologie și filosofie; Școala doctorală de studii lingvistice și literare; Şcoala doctorală studii de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată. Ştiinţe juridice şi economice:Drept penal; Drept internaţional şi European; Drept privat; Drept public; Drept procedural; Ştiinţe Economice; Școala doctorală de științe economice; Școala doctorală de ştiinţe juridice. Ştiinţe sociale:Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Sociologie şi Asistenţă Socială; Ştiinţe ale Educaţiei; Psihologie; Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative; Școala doctorală de științe sociale; Școala doctorală de psihologie și științe ale educației. Programul de lucru al Conferinţei: 8 noiembrie 2018, 900-1100. Deschiderea oficială în ateliere, lucrări plenare în secţiuni/ateliere. 8 noiembrie 2018, 1130-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului (comunicări orale). 9 noiembrie 2018, 900-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului. Totalizarea activităţii. (comunicări orale/postere).

Moderatorii atelierelor vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Conferinţei. Programul detaliat al Conferinţei.